Sykehusene drar sykepleierne for retten for å hindre mer bråk

Finner seg ikke i det de mener er ulovlige aksjoner mot ekstra jobbehelger.

SØKSMÅL: Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter drar Norsk Sykepleierforbund for Arbeidsretten fordi de mener ulovlige aksjoner pågår blant sykepleierne. 

Foto:Mette Møller/ Dagbladet
SØKSMÅL: Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter drar Norsk Sykepleierforbund for Arbeidsretten fordi de mener ulovlige aksjoner pågår blant sykepleierne. Foto:Mette Møller/ DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har i dag stevnet Unio og Norsk Sykepleierforbund (NSF) for Arbeidsretten.

De ønsker slutt på det de hevder er landsomfattende aksjoner som innebærer brudd på den såkalte fredsplikten. Fredsplikt innebærer at partene i arbeidslivet ikke har anledning til å iverksette arbeidskamp i den perioden hvor overenskomst (tariffavtale) løper.

- Vi mener det pågår en ulovlig landsomfattende aksjon blant NSFs medlemmer og tillitsvalgte. De har prøvd å presse arbeidsgiver, noe vi mener er brudd på fredsplikten i henhold til hovedavtalen, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gunnar Larsen, i Spekter.

Langvarig strid Spekter mener saken berører flere helseforetak i landet, men Ahus og Vestre Viken blir brukt i bevisførselen fordi de mener aksjonene har vært tydeligst der.

Det har i lengre tid pågått en strid om turnusarbeid på Akershus universitetssykehus (Ahus). Sykepleierne har nektet å godta ledelsens nye turnusplan, med inntil tre ekstra arbeidshelger i året, i tillegg til hver tredje helg i dagens ordning.

Norsk Sykepleierforbund, som er hovedorganisasjonen Unios nest største forbund, har vedtatt at kravet om ikke å arbeide hyppigere enn hver tredje helg skal inn i tariffavtalen som et ubrytelig prinsipp. Dette har forbundet ikke fått gjennomslag for.

Ahus har i dag sendt ut melding til sine ansatte om stevningen som nå er levert arbeidsretten.

«Situasjonen med 24.439 brudd på arbeidsmiljøloven i 2012, massiv bruk av overtid og innleie og 36000 hull i planlagt turnus lørdag og søndag i 2012 kan ikke fortsette. Det er et arbeidsgiveransvar å ta grep om dette. Vedtakene som er gjort er lovlige og innenfor rammene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Det har vært stor aktivitet i og blant NSF sine medlemmer etter vedtaket. Ahus har forståelse for at vedtakene er upopulære. De er likevel nødvendige for å møte de skjevheter som tillitsvalgte og ansatte har påpekt over lang tid», skriver sykehusledelsen.

Stridens kjerne Aksjonene de mener NSF-medlemmene har gjort seg skyldige i, og som de slett ikke mener er akseptable, er ramset opp i følgende tre punkter:

• Å nekte dialog lokalt og sentralt med arbeidsgiver omkring vakter med 12,5 timers lengde, så lenge vedtaket om inntil tre ekstra helger per år gjelder.

• Trusler om å nekte gjennomsnittsberegning av turnus.

• Oppfordringer om å slutte, ikke være disponibel for arbeidsgiver og ikke legge til rette for samarbeid med arbeidsgiver.
 
- Unio og Sykepleierforbundet har i tre møter med oss avvist at det har pågått eller pågår slike aksjoner. Blant annet som følge av det vi oppfatter som nye aksjoner, har Spekter i samråd med berørte helseforetak derfor besluttet å anlegge søksmål for Arbeidsretten. Det er ikke avklart når saken kan komme til behandling i Arbeidsretten, men Spekter har på bakgrunn av de nye aksjonene og alvorlighetsgraden i dette, anmodet Arbeidsretten om å beramme saken så snart som mulig, sier Gunnar Larsen.

- Fått saken i dag Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier de må sette seg mer inn i hva som framkommer av stevningen før de kan kommentere den.

- Vi har fått denne saken i dag, og må se hva som faktisk står der før vi vil kommentere den, sier By som varsler et mer utfyllende svar i morgen.