Sykehusene underrapporterer bivirkninger

Helsemyndighetene vil iverksette tiltak for å få en økning i rapporteringen av barns bivirkninger av medisiner.

UNDERRAPPORTERER: : 
I fjor gjennomførte Regionalt legemiddelinformasjonssenter en studie av bivirkningsmeldinger som gjelder barn meldt de siste ti årene. Bivirkninger av ADHD-behandling var hyppigst meldt.
Illustrasjon: Tor Richardsen, SCANPIX
UNDERRAPPORTERER: : I fjor gjennomførte Regionalt legemiddelinformasjonssenter en studie av bivirkningsmeldinger som gjelder barn meldt de siste ti årene. Bivirkninger av ADHD-behandling var hyppigst meldt. Illustrasjon: Tor Richardsen, SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grunnen er at en undersøkelse viser at sykehusene trolig gjør seg skyld i en betydelig underrapportering av bivirkninger fra barneavdelinger, fremgår det av bivirkningsrapporten for 2011 som Statens legemiddelverk la fram onsdag.

I fjor gjennomførte Regionalt legemiddelinformasjonssenter en studie av bivirkningsmeldinger som gjelder barn meldt de siste ti årene. Bivirkninger av ADHD-behandling var hyppigst meldt.

«Studien viser at det trolig foreligger betydelig underrapportering, da hver av barneavdelingene på sykehusene årlig bare melder et fåtall bivirkninger hos barn. Tiltak for å øke rapportering av bivirkninger fra barneavdelinger planlegges i 2012 gjennom et samarbeid mellom bivirkningssentrene og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn», heter det i rapporten.

I 2011 kom det inn 2.494 bivirkningsmeldinger til legemiddelverket. Antall meldte bivirkninger med dødelig utfall er høyere enn foregående år. Samtidig viser tallene en nedgang for dødsfall knyttet til blodfortynnende legemidler.

Over halvparten (57 prosent) av meldingene er alvorlige. Antall rapporterte dødsfall er 144, mot 127 i 2010. Når det gjelder bivirkninger av ulike vaksiner - 646 meldinger - er 23 prosent alvorlige.

Kreftmidler og midler som påvirker immunsystemet har forårsaket eller bidratt til flest dødsfall (31 prosent). Deretter følger legemidler som virker på nervesystemet (25 prosent). Den tidligere største gruppen, blodfortynnende legemidler, er nå tredje størst (23 prosent).

Det er hvert år et betydelig antall meldte dødsfall knyttet til bruk av det blodfortynnende legemidlet marevan. Langsiktig forebyggende arbeid og økt bevissthet hos både leger og pasienter har bidratt til at antall meldte tilfeller er redusert, samtidig som stadig flere pasienter bruker warfarin, skriver rapporten.

(NTB)