Sykehusenes inntekter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Riksrevisjonen gir kodingen av pasientdiagnoser i norske sykehus det glatte lag. I forrige uke la den fram sine funn etter å ha gjennomgått materialet fra helseforetakene. Revisjonen er klinkende klar i sin konklusjoen: Helseforetakenes ledelser og styrer ivaretar ikke sitt ansvar når det gjelder å sikre at kodingen av pasientdiagnoser holder tilfredsstillende mål.

• Det er mange problemer som oppstår når kodingen er mangelfull. Det har følger for den enkelte pasient fordi feil koding også betyr at han eller hun har fått feil diagnose. Statistikk blir feilaktig slik at planleggingen for framtidige behov i sykehusene gjøres på sviktende grunnlag. Det betyr dessuten at medisinsk forskning ikke kan stole på tallene fra foretakene.

• Men det verste ved svikten i systemet er at sykehusenes inntekter blir skjev i forhold til den reelle aktivitet. Tidligere var 60 prosent av inntektene knyttet til det som nå også i helsevesenet kalles produksjon. Det er dette som heter innsatsstyrt inntekt. Nå er andelen redusert til 40 prosent, mens rammebevilgninger sørger for resten. Men med feilkoding av diagnosene oppstår feil betaling fordi staten betaler ulikt for ulike diagnoser.

• Riksrevisjonen tror ikke det ligger noe forsøk på bevisst juks i dette. Det er sikker hyggelig for sykehusene å høre, men det er ikke så lenge siden Aftenposten kunne avsløre utstrakt og planlagt svindel med diagnosene for å oppnå høyere betaling fra staten enn de egentlig skulle ha. Så er spørsmålet: Hva er egentlig svakhetene ved dette kvasimarkedssystemet? Skyldes feilene mangel på erfaring og skolering eller er det en logisk følge av systemet selv? Det er fare for at det er det siste. Det er nok bra for effektiviteten, men det oppstår også en ny kultur etter en slik reform der individuell og institusjonell selvinteresse får økt vekt, mens de gamle verdier om rimelighet og rettferdighet forvitrer. Spørsmålet er om den nye effektiviteten systemet representerer er verdt dette tapet. Kan ikke Riksrevisjonen med sin forvaltningsrevisjon si noe om det?