Symbolske gester

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forleden sendte det britiske parlamentsmedlemmet Stephen Byers og den amerikanske senatoren Olympia Snowe som leder Den internasjonale arbeidsgruppa mot klimaendring ut sin oppfordring til G8-toppmøtet i Gleneagles i Skottland. Byers og Snowe ber stats- og regjeringssjefene bli enige om det vitenskapelige grunnlaget som slår fast at klimaendringen er menneskeskapt. Utslippene av CO{-2} må stanses i tide for å hindre at gjennomsnittstemperaturen stiger med 2 grader i forhold til nivået før industrialiseringen. Det trengs et system for kvotehandel, og det må finnes en måte å knytte USA til systemet etter 2012 da Kyoto-avtalen skal erstattes med noe nytt. Arbeidsgruppa har også andre forslag som har det til felles at USA under ledelse av president George W. Bush i beste fall bare vil støtte med symbolske gester med små konsekvenser. Før toppmøtet har Bush varslet at han vil gå imot alt som likner på ordningene i Kyoto-avtalen. Bush sier at han ikke drar til toppmøtet i Gleneagles for å hjelpe Tony Blair til å ta seg godt ut, men med en dagsorden som tjener amerikanske interesser. Kritikerne hevder ofte at president Bush befinner seg i sin egen fantasiverden der virkeligheten fortoner seg svært forskjellig fra den de fleste av oss andre ser og opplever. Presidenten plasserer seg pent inn i et slikt mønster når han hevder at USA har tatt ledelsen i verden når det gjelder å hjelpe Afrika. I de aller fleste andres øyne er USA verdens sinke når det gjelder å hjelpe, sett i forhold til den amerikanske økonomiens enorme størrelse. Det er all grunn til å tro at Bush vil hindre at G8-møtet tar skritt av en slik betydning som millioner av mennesker ba om under og gjennom Live 8-konsertene på lørdag kveld. Der jublet publikum til Bob Geldofs oppfordring til stats- og regjeringssjefene om å bytte ut sin tilstivnede tenke- og handlemåte med en ny storhet. Det sannsynlige utfallet er at de åtte slutter seg til en felles uttalelse med mange av de riktige ordene både når det gjelder fattigdomsbekjempelse og global oppvarming, men med svært få konkrete forpliktelser. Og Bush er den største bremseklossen.