System for krisehåndtering

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen følger opp Reinås-utvalgets tilrådinger etter tsunamikatastrofen i jula, og foreslår en rekke tiltak for å styrke kriseberedskapen. Det skal etableres et regjeringens kriseråd som skal koordinere tiltakene når en krise oppstår. Krisestyringen skal ligge under de berørte departementene, og en krisestøtteenhet under Justisdepartementet skal bistå regjeringens kriseråd og departementene. Dessuten skal departementene styrkes for å håndtere kriser.

Den viktigste endringen i forhold til nå synes å være opprettelsen av en krisestøtteenhet som får viktige beredskapsoppgaver, men som også skal spille en vesentlig rolle når krisen oppstår. Her skal også arbeidet med å tilrettelegge for å møte etterspørselen etter informasjon i en krise ligge. Enheten får lokaler i tilknytning til Regjeringskvartalet. Den politiske koordineringen blir også mer tydelig definert og ansvar plassert. Det skal holdes øvelser og det tekniske apparat skal holdes kontinuerlig i hevd slik at det kan tre i kraft på kort varsel.

Det er et problem i norsk forvaltning at departementene er opptatt av å passe på sitt eget revir, mens alt som smaker av koordinering skaper problemer. Dette så vi under krisen i jula, og vi føler oss ikke overbevist om at de tiltakene som regjeringen nå lanserer vil være så effektive og handlekraftige som den håper på. Kritikken etter tsunami-håndteringen gikk jo primært på at ledelsen var for svak og uklar. Krisekoordineringen som regjeringens kriseråd skal ha ansvar for, kan bli like svak og preget av beslutningsudyktighet som regjeringen viste seg å være i vinter. Ledelsen av krisen vil variere med krisens art, siden det er tenkt delegert til det departementet som er mest berørt.

Sårbarhetsutvalget, som Kåre Willoch ledet for noen år siden, foreslo en egen statsråd med ansvar for beredskap og krisehåndtering. Et slik departement ville være langt mer profesjonelt og kontinuerlig innrettet i sitt arbeid på å gripe inn både for å avverge kriser og å gripe fatt i dem når de inntreffer. Det forundrer oss at regjeringen ikke har vurdert dette forslaget igjen ved denne korsveien. Vi tror det ville være en bedre løsning enn det kompliserte og vagere opplegget regjeringen har landet på.