SKULLE BARE MANGLE: - Folk har sittet i fengsel fordi lovverket ble tolket feil, sier Røe Isaksen og beklager på vegne av staten. Video: Christian Roth Christensen Vis mer

– Systemet mot den lille mann

Politikerne, juristene, departementene, Nav og domstolene sviktet alle og 48 mennesker er uskyldig dømt til fengsel. Men kampen mot trygdeeksport fortsetter, lover arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Publisert
Sist oppdatert

Det var historisk sus over kritikken av det offisielle Norge da granskingen av Nav-skandalen ble lagt fram.

Absolutt alle har sviktet dem som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger og reist til utlandet. Fra dem som utdanner Norges jurister til politikere, departement og Nav.

Og ikke minst domstolene. Som i årevis har dømt uskyldige mennesker til fengsel. Så langt er det avdekket at 48 mennesker har blitt satt bak lås og slå – feilaktig.

Den største rettsskandalen i norsk historie.

Utvalgsleder Finn Arnesen sukket tungt da han fikk spørsmål fra Dagbladet om hvilket ansvar han selv har for skandalen. Arnesen har undervist i EØS-rett siden 1990-tallet.

– Jeg må ha feilet totalt, sier Arnesen til Dagbladet.

FINN ARNESEN: Har undervist i EØS-rett på juridisk fakultet siden midten av 90-tallet. Video: Christian Roth Christensen Vis mer

Uforbeholden unnskyldning

Utvalget mener alle de aktuelle organene har skyld i skandalen – og viser til Nav, trygderetten, påtalemyndigheten, domstolen og departementet. Det vises likevel til at Nav og departementet har hovedansvaret. Utvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at Nav har varslet om feilen.

– Hadde bare ett av dem sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut, sier Arnesen.

Nav-rapporten

 • EØS-reglene ble feilpraktisert da mottakere av trygdeytelser – sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger – ble nektet å ta med seg ytelsene ved reiser til andre EØS-land. Flertallet av utvalgets medlemmer mener feilen strekker seg helt tilbake til 1994.
 • Nav og fagdepartementet har i særdeleshet ansvaret for skandalen og omfanget den fikk. Alle andre involverte forvaltningsorganer har medansvar, fordi de ikke så ellers varslet om feilen.
 • Det var tydelig mangel på kommunikasjon mellom enhetene i etaten, manglende koordinering internt i departementet og direktoratet og for dårlig dialog mellom direktoratet og departementet.
 • Verken påtalemyndigheten, forsvarere eller domstolene problematiserte forholdet mellom folketrygdlovens oppholdskrav og EØS-regelverket.
 • Så langt er mer enn 4.000 personer på forskjellige måter rammet av skandalen. 1.100 personer har feilaktig fått krav om tilbakebetaling. 75 personer kan være domfelt på grunnlag av feiltolkning av EØS-retten.
 • Det totale økonomiske omfanget anslås til rundt 200 millioner kroner.
 • Da feilpraktiseringen først ble oppdaget, tok det for lang tid før alvoret og omfanget av feilen ble avklart, konkluderer rapporten.

  Kilde: Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området
  (NTB)

Torbjørn Røe Isaksens (H) øyne var store og våte da han på vegne av det offentlige Norge gjentok unnskyldningen til ofrene.

– Dette er ingen unnskyldning med «hvis om atte». Jeg vil si unnskyld. Uten forbehold, sier Røe Isaksen.

Siden skandalen ble avdekket i fjor høst har både Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng gått av.

– Unngått justismord

Et enstemmig utvalg slår fast at departementet, Nav og domstolene har praktisert trygderetten feil siden 2012. Et flertall i utvalget mener feilpraktiseringen strekker seg helt tilbake til da EØS-avtalen ble innført i 1994.

– Du kan godt ta med Arbeiderpartiet og Høyre, som har vært de største regjeringspartiene i alle regjeringer siden 1994, på listen over dem som har sviktet, sier Røe Isaksen.

Det var under Arbeiderpartiet i 2012 at innføringen av EUs trygdeforordning ble innført og utvalget enstemmig mente man kom skjevt ut.

– Vi skal lese rapporten nøye og gå inn i detaljene, for her må Stortinget få en avgjørende rolle. Det hviler et stort alvor over denne saken. Mange er ansvarlige, men ingen har tatt ansvar. Vi er ikke ferdige med denne saken, og det som er helt klart er at folk som er utsatt for stor urett må få avsluttet sine saker og få en oppreising, sier Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård kaller rapporten knusende.

– Dette er en knusende dom over klassejustisen i Norge, og over regjeringens håndtering av skandalen. Det er tydelig at flere justismord, uskyldige fengslinger, kunne vært hindret hvis regjeringen handlet, tordner SV-politikeren.

– Handler om regjeringens politikk

Arnesen sa til NTB i forkant av framleggelsen at de ikke har funnet grunnlag for å anta at feilen skyldes bevisst politikk.

– Det fokuset som har vært på trygdeeksport, har ikke vært så relevant, fordi disse sakene egentlig ikke handler om dét, sa Arnesen.

Her er Rødt-leder Bjørnar Moxnes uenig og viser til følgende sitat fra granskingsrapporten som handler om daværende Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (h) første reaksjon da skandalen ble kjent:

«I merknadene til saken i departementets interne systemer, ga statsråden uttrykk for at saken var vanskelig, og en praksisendring kunne være uheldig i lys av regjeringsplattformens formuleringer om trygdeeksport.»

– Rapporten er en knusende dom over både regjeringen og Nav. Statsråd Hauglie knyttet selv ansvaret for skandalen direkte til regjeringens politikk. Det var Hauglies syn vinteren 2018/19. Vi har sagt hele tiden at skandalen også handler om regjeringens politikk. En regjering som ønsker å stanse eller innskrenke trygdeeksporten mest mulig og piske flest mulig uføre og arbeidsløse tilbake i jobb. Rapporten bekrefter at det var et av hensynene, sier Moxnes til Dagbladet.

– Det er de samme menneskene de sier unnskyld til nå, som de skrøt av å ha tatt for trygdesvindel tidligere, fortsetter Rødt-lederen.

<strong>BORTE:</strong> Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og daværende Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen 28. oktober i fjor da skandalen ble kjent. Nå er begge borte.
Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
BORTE: Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og daværende Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen 28. oktober i fjor da skandalen ble kjent. Nå er begge borte. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix Vis mer

Trygdeeksport

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke bruke ordet klassejustis, som både SV og Rødt mener saken er et eksempel på.

– Det som er helt klart er at enkeltpersoner er rammet og blitt behandlet feil. Noen av dem har havnet i fengsel. De har ikke vært en del av noen organisert interesse, de har hatt disse sakene hver for seg. Det har vært systemet mot den lille mann. Det har vært en systemsvikt, sier Røe Isaksen.

Kampen mot trygdeeksport har vært en av regjeringens kampsaker gjennom en årrekke. Den kampen er ikke over til tross for at nærmere 50 mennesker er dømt uskyldig til fengsel.

– Det er ikke sånn at vi ikke har mulighet til å si at du må følge et behandlingsopplegg eller en aktiviseringsopplegg i Norge. Men da må det være innenfor det EØS-regelverket vi er bundet av. Det er en av tingene vi jobber med nå, sier Røe Isaksen.

<strong>FLAT:</strong> Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la seg flat på vegne av det offisielle Norge og ga en uforbeholden unnskyldning til ofrene for Nav-skandalen. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
FLAT: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la seg flat på vegne av det offisielle Norge og ga en uforbeholden unnskyldning til ofrene for Nav-skandalen. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer