Systemets fallgruver

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dagbladet har i en serie artikler satt søkelyset på vårt sosial- og trygdesystem. Utgangspunktet har vært det tragiske dødsfallet 2. januar i år, da Trond Johansen (51) frøs i hjel i en vedbod etter å ha blitt kastet ut av sin kommunale bolig i Oslo. Hendelsen er rystende og avslører hull i det norske velferdssamfunnets sikkerhetsnett vi knapt trodde fantes.
  • Artikkelserien avslører at systemet som er ment for å hjelpe folk, i mange tilfeller gjør det motsatte. Sosialminister Guri Ingebrigtsen konstaterer i et intervju i dagens avis at «det er beklagelig at vi skaper sosialklienter av mennesker som i utgangspunktet klarer seg fint selv».
  • Først og fremst er det mangel på rimelige utleieboliger som driver folk ut i nøden. Innføring av markedsleie på kommunale utleieboliger har gjort det umulig for mange å klare sine forpliktelser. Regjeringen har lovet at det skal bygges flere og billigere boliger, samtidig som bostøtten skal heves. Det bør skje raskt. Det er flere år siden Dagbladet skrev om de om lag 6000 boligløse i våre fem største byer. Tallet er det samme i dag.
  • Det er også å håpe at regjeringen lykkes med å forenkle byråkratiet som råder i dette systemet. Hjelpeapparatet er i dag fordelt på ulike etater som ikke alltid samarbeider godt. Arbeidsledige forholder seg til statlige Aetat, sosialklienter til bydelens sosialkontor og syke og uføre til trygdekontoret. Runddansen oppleves nedverdigende og krenkende for dem det gjelder.
  • I virkeligheten er vi vitne til et samfunn som er blitt bedre for de mange, men mer brutalt for de få som av en eller annen grunn faller utenfor. Samfunnsutviklingen har lyktes med å løfte de mange fra armod til velferd. Men den har ikke maktet å inkludere alle i mulighetenes samfunn. I dag er det et fåtall som støtes ut. De har ikke engang solidariteten og fellesskapet å støtte seg på, bare fattigdom, nød, byråkrati, selvforakt og andres forakt. Det minste vi bør forlange av et velferdssamfunn, er at det gir folk mulighet til å klare seg selv.