T-banen rammet av røyk og brann

Siden begynnelsen av 2000 er det registrert 80 tilfeller av brann og røykutvikling på T-banen i Oslo. Sporveien innrømmer at tendensen er stigende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en ny rapport til Statens jernbanetilsyn innrømmer Sporveiens banedivisjon at brann og røykutvikling er et økende problem. Rapporten tar for seg 42 tilfeller av brann og røykutvikling i T-banesystemet siden i august i fjor.

Sporveien har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere det «forholdsvis store» antallet hendelser, og vurdere tiltak for å redusere forekomstene.

Ukjent årsak

I rapporten viser det seg at feil på komponenter på togsettene er den vanligste feilen som forårsaker branner og røykutvikling. Fire av brannene skyldes hærverk og båltenning i vognene, mens åtte av tilfellene fremdeles er uforklarlige. Mange av røykutviklingene synes å stamme fra vifter om bord på togsettene.

- Problemet har to hovedårsaker. For det første har vi gamle tog og gammelt materiell. Den andre årsaken er selve konstruksjonen av materiellet, med masse kabler og vifter som ligger under toget. I mange tilfeller er det elektrokomponenter som går varme, sier informasjonssjef Bjørn Rydmark i Oslo Sporveier.

- Vi er fulle av beklagelse overfor passasjerene. Røykutvikling i togene er ubehagelig, og i tunnelene kan virke skremmende. Men jeg kan berolige med at vi ikke karakteriserer ett av tilfellene som farlige. Vi har også investert fem millioner kroner de siste åra for å redusere dette problemet.

Ikke sikkerhetsproblem

I en tilsynsrapport fra Jernbanetilsynet står det å lese at Oslo Sporveier overfor tilsynet anser røykutvikling på T-banen som et driftsproblem - og ikke et sikkerhetsproblem. Tilsynet påpeker i rapporten overfor Sporveien at røykutvikling som kan eksponere passasjerene er en sikkerhetsrelatert problemstilling. Tilsynet bemerker også at Oslo Sporveier ikke har klart å finne årsaken i økningen i antall tilfeller og brann- og røykutvikling.

- Etter at denne rapporten er levert og tiltak iverksatt, har vi i de siste månedene sett en dramatisk nedgang i antallet tilfeller brann og røykutvikling, sier Bjørn Rydmark i Oslo Sporveier.