- Ta affære, Dørum!

Jusprofessor Anders Bratholm oppfordrer justisministeren til å gripe inn for å endre loven som gjør det mulig å saksøke kvinner som anmelder voldtekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Strafferettsnestor Bratholm påpeker at rettstilstanden gjør en lovendring nødvendig.

- De aller fleste voldtekter blir henlagt. Hvis man i tillegg risikerer å bli saksøkt for ærekrenkelse, vil det være bortimot umulig å anmelde voldtekt. Problemet i dag er at for få voldtekter anmeldes. Lovgiverne må inn og se på dette raskt. Kanskje kan straffelovrådet som ad hoc-organ ta tak i det. Men justisministeren bør selv ta affære, mener Bratholm.

I mellomtida henviser han til en ankesak for Eidsivating i august 1999. En kvinne hadde anmeldt to eldre brødre for å ha misbrukt henne under oppveksten. Saken ble henlagt etter bevisets stilling, og brødrene gikk til injuriesøksmål. De vant fram i herredsretten, men i ankesaken ga lagmannsretten kvinnen medhold.

- Dommen er meget god og klok. Den legger vekt på at kvinnen var i en spesielt privilegert ytringssituasjon som anmelder og vitne i sin egen sak, forklarer Anders Bratholm.

Kan ikke straffes

Lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk i Justisdepartementet mener at dagens krav til sannhetsbevis er for rigide og at aktsomhetskravet må lempes på.

- Vi er dypt bekymret over at kvinner kan utsettes for doble overgrep ved at hun også taper injuriesøksmål fra mannen som har voldtatt henne. På den annen side må en mann som er uskyldig anmeldt for voldtekt ha anledning til å gå til motsøksmål. Vi står overfor en gordisk knute som aldri helt kan løses, påpeker Røhnebæk.

Justisdepartementet utelukker ikke nye endringer utover den nylig framlagte odelstingsproposisjonen om seksuallovbrudd.

gunnar.ringheim@dagbladet.no