Ta tømmene, Tønne!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Psykiatriske behandlingsinstitusjoner i Oslo må spare 43 millioner kroner i år på grunn av budsjettsprekk i fjor. Samtidig står 108 millioner kroner i statlige stimuleringstilskudd til psykisk helsevern ulike steder i landet ubrukt. Situasjonen er mest alvorlig når det gjelder statlige tilskudd til behandling av barn og ungdom.
  • Et bredt politisk flertall har stilt seg bak en omfattende handlingsplan for å styrke det psykiatriske behandlingstilbudet. Det har skjedd i erkjennelse av at dagens tilbud langt fra er tilfredsstillende, samtidig som behovet for psykiatrisk behandling øker. Da virker det meningsløst at man på grunn av budsjettoverskridelser må gjøre dramatiske kutt nettopp på det prioriterte området. Særlig når det vitterlig finnes ubrukte midler. Det er å ta ett skritt fram og to tilbake.
  • Flere av de viktigste behandlingsinstitusjonene ligger i Oslo, hvor problemene innen psykisk helsevern av naturlige årsaker vil være store. Storbyen trekker til seg folk fra alle kanter av landet. Den gir muligheter for den som klarer seg, men er også ubarmhjertig og røff. De sosiale nettverk er svakere enn i mindre samfunn. Like fullt er kapasiteten i det psykiske helsevern så dårlig at bare de tyngste tilfellene får behandling. Mange kunne vært spart for akutte lidelser og langvarig behandling om de hadde fått hjelp på et tidligere stadium. Samfunnet ville ha spart verdifulle ressurser. Stadig oftere opplever vi at mennesker med behov for hjelp begår dramatiske og kriminelle handlinger. For seint forstår vi at kyndig psykiatrisk behandling også er kriminalitetsforebyggende.
  • Først og fremst handler den aktuelle situasjonen om administrative problemer. Politikerne har innsett hva som bør gjøres, men de ulike forvaltningsnivåene får ikke koordinert sine armer og bein. Det bør være et overordnet mål for vår nye helseminister Tore Tønne å sørge for at de milliarder Stortinget har vedtatt å styrke det psykiske helsevern med, faktisk hjelper de mange mennesker som nå er ofre for rot og sommel.