Ta tran mot kreft

Røyking er hovedårsaken til at over 1700 nordmenn årlig rammes av lungekreft. Er du blant de 1,2 millionene som ikke har klart å stumpe røyken? Da bør du i få i deg en daglig dose med tran. En fersk studie viser at tran halverer risikoen for å få lungekreft.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Mye tyder på at bruk av tran halverer risikoen for å få lungekreft. Men det sikreste av alt er selvfølgelig å stumpe røyken for godt, sier stipendiat Marit Bragelien Veierød ved seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo.
Med midler fra Den Norske Kreftforening og Den norske lægeforening har hun kartlagt sammenhengen mellom kosthold og enkelte krefttyper blant om lag 50 000 kvinner og menn i Norge.

Millioner på tran

Veierød fant 153 tilfeller av lungekreft i sin studie. Majoriteten var røykere eller tidligere røykere.

- Det er viktig å tolke disse tallene varsomt. Det å ta tran kan like gjerne være en indikator på et sunt kosthold og en sunn livsstil som i seg selv virker kreftforebyggende, sier Veierød.

Tranforbruket her hjemme tyder i hvert fall godt. I fjor fikk vi i oss tran for over 200 millioner kroner. Professor i epidemiologi Dag S. Thelle ved Universitetet i Oslo har sammen med professor Petter Laake vært veileder under Veierøds prosjektarbeid. Thelle betegner funnene som svært interessante.

Flere studier

- Denne sammenhengen er ikke påvist tidligere, men passer med det man ellers vet om hva som finnes av beskyttende stoffer i tran, spesielt Omega 3-fettsyrene, sier han.

Thelle og Veierød mener imidlertid at det trengs flere målrettede studier for å kunne fastslå tranens reelle effekt mer presist.