FØR NYTTÅR: Ifølge advokat Staale Wangen kan det nå bli utbytterush førårsskiftet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen
FØR NYTTÅR: Ifølge advokat Staale Wangen kan det nå bli utbytterush førårsskiftet. Foto: Håkon Sæbø / FinansavisenVis mer

- Ta ut mest mulig før årsskiftet

Regjerningen strammer nok en gang til utbytteskatten. – Det kan dermed være gunstig å ta ut mest mulig utbytte før årsskiftet, sier advokat Ståle Wangen i PwC.

(Finansavisen): Regjeringen foreslår å øke skatten på utbytte for private aksjonærer på dagens 30,59 prosent til 31,68 prosent med virkning fra 1. januar 2019.

Dette gjøres ved å grosse på utbytte med faktoren på 1,44 og bruke den nye skattesatsen på 22 prosent.

- Deler selskapet dermed ut 100 i utbytte i 2018 før årsskifte så betaler man 30,59 i skatt og sitter igjen med 69,41. Venter man til 2019 øker skatten til 31,68 og man sitter igjen med 68,32. Følgelig sparer man 1,09 i skatt ved å foreta utbytteutdelingen nå, sier Wangen.

Enkelt valg

Valget blir dermed relativt enkelt ifølge PwC-advokaten.

- Det vil dermed være gunstig å ta ut mest mulig utbytte før årsskifte om forslaget blir vedtatt. Beslutningen om å dele ut utbytte må skje før 1. januar 2019 for å få lavere skattesats.

Nåverdien av tidlig skattebetaling er imidlertid en ulempe og spiller inn i regnestykket. I tillegg kan det også bli noe mer formuesskatt om man er i formuesskatteposisjon.

Privat er best

Ståle Wangen påpeker også at ved å øke beskatningen på utbytte blir det også større press på å eie formuesgoder utenfor selskaper der den alminnelige skattesatsen kun blir på 22 prosent i 2019.

- Dersom man for eksempel eier to til tre utleieleiligheter er det lite aktuelt å eie disse i et aksjeselskap der man først beskattes med 22 prosent i selskapet og deretter blir utbyttebeskattet med 31,68 prosent når man tar penger ut av selskapet. Eier man derimot leilighetene privat blir det kun 22 prosents beskatning av overskuddet såfremt man ikke driver virksomhet, sier han.

Flere økonomisaker:

- Det har blitt vanligere med budrunder
- Den store nedturen nærmer seg