Tabloidene kan miste momsfritak

Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) støtter Konkurransetilsynets forslag om å frata løssalgsavisene momsfritaket, skriver Dagens Næringsliv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette kommer fram i et brev til Finansdepartementet, der det heter at PSD er enig i Konkurransetilsynets vurdering av at løssalgsaviser og ukeblader i stor grad konkurrerer med hverandre om både lesere og annonsører, og at det av hensyn til mest mulig effektiv konkurranse i markedet er viktig at de to mediene sikres like rammevilkår.

PSD ber derfor Finansdepartementet vurdere de gjeldende reglene for fritak for moms for aviser.

Kjendisstoff

Konkurransetilsynet tok opp denne saken i sommer, etter en henvendelse fra Ukepressens Informasjonskontor. Tilsynet kom til at løssalgspressen i stadig større grad selger kjendisstoff, og at ukeblader og løssalgsaviser har blitt så like at de bør ha samme momsregler. Enten må løssalgsavisene begynne å betale moms, eller så må også ukebladene få momsfritak, mente tilsynet.

Dagbladet og VG er de to avisene som sparer mest på det generelle momsfritaket som gjelder for alle norske aviser. De to avisene mottar ikke pressestøtte. Forslaget om at VG og Dagbladet skulle begynne å betale moms, har blitt kontant avvist av redaktørene.

- Konkurransetilsynet har her foretatt en nokså sjokkerende enkel analyse av mediasituasjonen i Norge, sa VGs redaktør Bernt Olufsen til NTB i sommer.

Nå sier han til Dagens Næringsliv at han er overrasket over at denne saken fremmes videre uten at verken de publikasjonene det gjelder eller pressens organer har fått anledning til å avgi noen skikkelige uttalelse.

Til våren

Årsaken til at norske aviser ikke betaler merverdiavgift på avissalget, er ønsket om å sikre et mangfold av aviser fordi avisene har en nøkkelrolle i den offentlige debatt.

Både Dagbladets ansvarlige redaktør Harald Stanghelle og VGs redaktør Bernt Olufsen mener at deres aviser ofte representerer den mest samfunnskritiske og uavhengige journalistikken vi har i Norge.

Stortinget skal behandle momssystemet til våren. Like momsregler for løssalgsaviser og ukeblader vil gi store økonomiske utslag. Ifølge tall fra Ukepressens Informasjonskontor sparer Dagbladet og VG til sammen om lag 370 millioner kroner i året på momsfritaket.

(NTB)