Tafatt forhold

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Samme dag som utenriksminister Knut Vollebæk holdt sin redegjørelse til Stortinget om nærområdepolitikken, godkjente regjeringen en ny norsk-russisk avtale om atomsikkerhetssamarbeid. Regjeringen må ha følt denne avtalen som nokså beleilig etter en vinter som har vist at forholdet til Russland, vårt aller viktigste nærområde, ikke akkurat preges av de store gjennombrudd.
  • Blant de mange vanskelige spørsmålene som preger forholdet til Russland kort tid før kongebesøket, er de uavklarte forhandlingene om en delelinje i Barentshavet, et fiskerisamarbeid preget av alvorlige gnisninger, samt store og uløste problemer på miljøsiden. Det langt på vei symbolpregede Barents-samarbeidet har ikke bidratt til å lette fattigdomsproblemene i Nordvest-Russland, og den pinlige kontraspionasjeaffæren har naturligvis formørket bildet ytterligere. Det er, for å bruke Mikhail Gorbatsjovs ord, noe tafatt over det norsk-russiske samarbeidet. Tafattheten skyldes ikke bare de innenrikspolitiske forholdene i Russland.
  • Derfor er det positivt, men selvfølgelig, at både statsminister Bondevik i sin Europa-tale for noen uker siden og Vollebæk overfor Stortinget la avgjørende vekt på å inkludere Russland i et forpliktende og bredt internasjonalt samarbeid. Desto mer skuffende er det at regjeringen ikke varsler nye politiske initiativ for å utdype og forsterke dette samarbeidet ut over det å vise til et etter hvert vidt spekter av konsultasjonsordninger. Den samme mangelen på nye og vidtrekkende initiativ gjør seg gjeldende i forhold til de baltiske statene.
  • I et sikkerhetspolitisk foredrag nylig framstilte utenriksministeren NATOs euroatlantiske partnerskapsråd som «særlig» egnet for sosialt, økonomisk og miljørelatert samarbeid i Østersjø-området. Uansett om dette var vel gjennomtenkt eller ikke, illustrerer uttalelsen at det ikke mangler på gode intensjoner i norsk nærområdepolitikk, men at det må styrke og handling til for å fylle politikken med et konkret innhold.