POLITISK ENIGHET OM POLITIET: I dag presenterte disse den nye Nærpolitireformen. Det er stor enighet om at det trengs færre og større distrikter, som skal føre til bedre etterforskningsarbeid. Fra venstre: Anders Werp (H), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Ulf Leirstein (Frp), Iselin Nybø (V) og Hadia Tajik (Ap). Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
POLITISK ENIGHET OM POLITIET: I dag presenterte disse den nye Nærpolitireformen. Det er stor enighet om at det trengs færre og større distrikter, som skal føre til bedre etterforskningsarbeid. Fra venstre: Anders Werp (H), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Ulf Leirstein (Frp), Iselin Nybø (V) og Hadia Tajik (Ap). Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Tajik: - Nå får folk og lokalsamfunn reell innflytelse over nærpolitiet

- En av de viktigste reformene for den sittende regjering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Søndag 14.30 møtte et samlet og fornøyd storting for å presentere Nærpolitireformen. Enigheten er stor om at det trengs færre og større distrikter, men mer kvalitet og kapasitet.

- Det er gledelig at vi er kommet til enighet om retningen for norsk politi, sier nestleder Anders Werp (H) i justiskomiteen på Stortinget, som mener at reformen sikrer stabilitet og forutsigbarhet for arbeidet med trygghet hverdagen.

- Noen saker er så viktige at vi søker bred enighet i Stortinget. Dette er en slik sak, sier komitéleder Hadia Tajik (Ap) på pressekonferansen i Stortingets vandrehall.

- Nå får folk og lokalsamfunn reell innflytelse over nærpolitiet, sier Tajik, som er fornøyd med at partiet har fått inn mer lokal forankret politikraft i reformen.

- Mer kvalitet Enigheten innebærer mer kvalitet, kan Stortinget love.

- Med denne reformen åpner vi for et enda bedre politi i framtida, sier Iselin Nybø (V), som er fornøyd med at kommunene får bestemmelsesrett over hvor lensmannskontoret skal plasseres.

I en samlet pressemeldingen skriver Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti at dette blir det nye politi-Norge:

• Kommunne gis medeierskap til endringsprosessen for tjenestesteder, og ved uenighet skal beslutningen fattes politisk.

REELL INNFLYTELSE: - Nå får folk og lokalsamfunn reell innflytelse over nærpolitiet, sier Hadia Tajik (Ap). Arbeiderpartiet har ifølge Tajik lyktes med å få til endringer i forslaget, slik at det nå blir mer lokalt forankret polikraft.  Foto: Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
REELL INNFLYTELSE: - Nå får folk og lokalsamfunn reell innflytelse over nærpolitiet, sier Hadia Tajik (Ap). Arbeiderpartiet har ifølge Tajik lyktes med å få til endringer i forslaget, slik at det nå blir mer lokalt forankret polikraft. Foto: Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

• Arbeidet med kultur og ledelse forankres politisk. Alle kommuner får en politikontakt, som skal være tilstede en eller flere dager i uken med eller uten tjenestested.

• Kapasiteten og kvaliteten på etterforskningsarbeidet styrkes ved at det skal lages en nasjonal handlingsplan

Bred enighet - Dette er en av de viktigste reformene for den sittende regjeringen, med et resultat FrP er glade for, sier Frps justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, som fremhever at folket vil merke at økte ressurser gir mer politi, økt trygghet og bedre beredskap.

- Med den alvorlige kritikken som har vært rundt beredskap, er dette en av de viktigste sakene for Stortinget, sier Krfs Kjell Ingolf Ropstad.

Krfs justispolitiske talsperson godt fornøyd med at det er enighet om et lokalt forankret politi.

- Alle kommuner vil nå være sikret tilstedeværende politi. Det er også viktig at avgjørelser om nedleggelse av tjenestekontor besluttes politisk. Lokalkunnskap og nærhet er avgjørende for god forebygging og bekjempelse av kriminalitet, sier Ropstad.

To ønsker To grunnleggende ønsker som skal bygge opp om hverandre ligger bak reformen. Regjeringen ønsker seg større og færre politidistrikter, for å etablere større etterforskningsmiljøer.

Fram til 2002 var Norge delt i 54 politidistrikt, styrt av egne politimestere. Fra 2002 og fram til i dag har Norge vært delt i 27 politidistrikt. Men etter at den nye politireformen er behandlet og vedtatt i Stortinget vil Politi-Norge se veldig annerledes ut.

Politiet skal styres fra Politidirektoratet i Oslo, og landet blir delt i 12 politidistrikt.

GLEDELIG MED ENIGHET: - Det er gledelig at vi er kommet til enighet om retningen for norsk politi, sier nestleder Anders Werp (H) i justiskomiteen på Stortinget.
GLEDELIG MED ENIGHET: - Det er gledelig at vi er kommet til enighet om retningen for norsk politi, sier nestleder Anders Werp (H) i justiskomiteen på Stortinget. Vis mer

Endringene innebærer geografisk at:

• Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt.
• Finnmark blir ikke delt i to, men blir et eget politidistrikt.
• Troms blir et eget politidistrikt.

I tillegg blir Bindal kommune Nordland en del av Trøndelag politidistrikt og Jevnaker kommune i Oppdal blir en del av Sør-Øst politidistrikt. Kommunene Fitjar, Bomlø og Stord vil muligens bli del av politidistrikt Vest.

- Svaret på utfordringen - Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor. Vi foreslår nå en organisering som er bedre tilpasset tjenestene politiet skal levere, som vil sikre et politi som er der når folk trenger det, og som er robust nok til å håndtere de kompliserte etterforskningsoppgavene politiet har, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) da Regjeringen fremmet forslaget tilbake i mars i år.

Justis- og beredskapsministeren var den gang, og nå, overbevist om at reformen også ville føre til et bedre lokalpoliti.

- Dette både når det gjelder forebygging, etterforskning og og oppklaring, sa Anundsen.

Behov for endringer Politianalysen (NOU 2013:9) og 22. juli-kommisjonens rapport pekte på behov for grunnleggende endringer i politiet. Reformen tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

- Jeg synes vi har fått gode innspill og råd i den proessen som har vært, sier venstres Iselin Nybø fra Vandrehallen søndag.

Fornøyde Så langt ser det ut til at det hersker stor tro til reformen.

- Finnmark Frp har jobbet hardt opp i mot har blitt hørt. For vi har ment at et lite politidistrikt i øst ville bli lite robust, mens et politidistrikt mellom Troms og Vest-Finnmark ville gjøre Finnmark til et distriktskontor. Nå ser det ut til at det blir et politidistrikt, og det vil bli mer robust i Finnmark, forteller fylkesordførerkandidaten i Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt til iFinnmark.no.

FÆRRE DISTRIKTER, MER ETTERFORSKNING: Det er stor politisk enighet om at det trengs reform i politiet. 14.30 søndag kaller Stortinget inn til pressekonferanse om den nye politireformen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FÆRRE DISTRIKTER, MER ETTERFORSKNING: Det er stor politisk enighet om at det trengs reform i politiet. 14.30 søndag kaller Stortinget inn til pressekonferanse om den nye politireformen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

- Hovedstadspolitiet blir bedre og mer robust med et nytt felles politidistrikt, sier bryådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H). At Asker og Bærum samles med Oslo mener han er positivt.