Ap-nestleder Hadia Tajik har tidligere gått hardt ut mot bruken av konsulenter i stedet for ansatte i private omsorgstjenester. Nå tordner hun mot arbeidsminister Anniken Hauglie.

- Arbeidsministeren legitimerer Aleris’ forretningsmodell. Dette er en modell der folk som normalt sett skulle vært ansatte, står som selvstendig næringsdrivende, sier Tajik til Dagbladet.

Bakgrunnen er et spørsmål fra Tajik i Stortinget, der hun ber Hauglie svare på hva hun mener om at offentlige velferdstilbud drives av selvstendig næringsdrivende konsulenter i stedet for fast ansatte, og om hun er bekymret for dette.

Hauglie: - Legitimt å være selvstendig

Mandag fikk hun svar fra Hauglie, som understreker at fast ansettelse skal være hovedregelen, uavhengig av om velferdstjenestene drives offentlig eller privat.

«Samtidig er det helt legitimt å være selvstendig næringsdrivende. Regjeringen legger vekt på å styrke entreprenørskap og muligheten for å skape sin egen arbeidsplass», skriver Hauglie i sitt svar.

- Det er vanskelig å tolke det som noe annet enn at hun mener at det er akseptabelt å drive den typen uthuling vi ser nå, sier Tajik.

- Hvorfor det?

- Jeg stiller henne et helt konkret spørsmål. I svaret sitt tar hun ikke stilling til at det er forskjell på offentlig velferd og andre deler av arbeidslivet. I stedet legger hun vekt på entreprenørskap og muligheten for å skape sin egen arbeidsplass, sier Tajik.

- Arbeiderpartiet mener dette er en uheldig utvikling, mens regjeringen stiller seg likegyldig, legger hun til.

Som fanden leser bibelen

- Hadia Tajik leser svaret mitt til Stortinget som fanden leser bibelen, svarer Hauglie.

- Hvordan kan hun tolke meg dit hen at jeg legitimerer en forretningsmodell der folk som skulle ha vært ansatte, står som selvstendig næringsdrivende? Jeg sier jo det stikk motsatte i mitt svar til Stortinget, sier hun til Dagbladet.

Hauglie understreker at det er loven som setter rammene for hvem som er arbeidstaker og hvem som kan anses som selvstendig næringsdrivende.

- Lovene skal selvfølgelig følges. Det betyr at hvis den som utfører arbeidet rent faktisk er arbeidstaker, kan ikke arbeidsgiver unndra seg arbeidsgiveransvaret, sier Hauglie, og legger til:

- Jeg håper dette er tydelig nok for Hadia Tajik.

Vil ha full gjennomgang

Nylig varslet partisekretær Kjersti Stenseng at hun har bedt partiets lokalpolitikere i alle kommuner om å gjennomgå kontraktene med Aleris og andre private for å få alle fakta på bordet.

Dagbladet har sett flere eksempler på kontrakter mellom kommuner og Aleris. I enkelte tilfeller har kommunene kortere oppsigelsestid på kontrakten enn normal oppsigelsestid for ansatte. Betalingen for tjenesten kan også reduseres på relativt kort varsel hvis beboere rømmer eller reiser hjem.

- Er det rimelig med slike kontrakter å kreve at Aleris skal stå med ansatte med tre måneders oppsigelsestid?

- Jeg forutsetter at kommunene har kontrakter som er hensiktsmessige. Der er nok også kommuner som bør se på om kriteriene de opererer med er de mest hensiktsmessige, sier Tajik.