Taket lekker

For tre år siden brukte staten 512 millioner kroner til å pusse opp Slottet. Likevel lekker kongens tak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slottsutvalget har i statsbudsjettet bedt om penger til å undersøke taket. Nye lysekroner står også på ønskelista. Det var Statsbygg som sto for både oppussing og overskridelser, og nå skal de bygge opera med store arealer under havflata i Bjørvika.

De planlagte oppussingsarbeidene er ikke kostnadsberegnet, men hoffsjef Lars Petter Forberg bekrefter overfor Dagbladet at Statsbygg utreder omfanget av skadene. Slottsutvalget ga i februar i år beskjed om at de ønsket midler fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet for å se nærmere på skadene.

- Jeg kan bekrefte at vi har hatt lekkasjer i taket, og at disse er utbedret. Det er imidlertid viktig for oss å få oversikt over situasjonen slik at vi kan forhindre følgeskader, sier Forberg.

Slottsutvalget overleverte i går en rapport om de kongelige eiendommene til arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Nye lysekroner

I rapporten foreligger det en statusrapport over alle statseide kongseiendommer. Utvalget anbefalte i 1999 at Bygdøy Kongsgård skulle pusses opp. Nå vil Norman prioritere det arbeidet - med oppstart neste høst.

I rapporten kommer det også fram at utvalget mener at det fortsatt gjenstår oppussingsarbeid på Slottet etter forrige runde. Utvalget har bedt om midler over statsbudsjettet til flere prosjekter på Slottet:

Undersøkelser og utbedringer av taket.

Oppussing av lille festsal og tilbakeføring til original fargebruk.

Kjøp av nye lysekroner.

Ny heis og trapp i nordre sidefløy.

Ny organisering

Ifølge hoffsjefen er brorparten av de arbeidene de nå ber om midler til prosjekter som måtte utsettes på grunn av budsjettoverskridelsene.

- Etter at hovedoppussingen ble avsluttet har vi fortsatt med mindre prosjekter, sier han.

Utvalget har også sett på hvordan eiendommene og inventar skal forvaltes og organiseres. Hoffsjefen er fornøyd med at det nå finnes et rammeverk med retningslinjer.

LEKK: Til tross for omfattende oppussing er ikke slottet tett.