Takker nei til 600 mill?

Hele 2,3 millioner nordmenn kan få fradrag for inntil 900 kroner for gaver til «visse frivillige organisasjoner». Ordningen kan gi et samlet skattekutt på 600 millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget, med et maksimalbeløp som nå er bare 900 kroner årlig. Alle som ikke er fagforeningsmedlemmer - og det er flertallet - kan imidlertid benytte samme post til å kreve fradrag for gaver til «visse frivillige organisasjoner».

Fradraget gir et skattekutt på 252 kroner.

Statistikken viser at det forrige ligningsår (1999) var i alt litt over 1,1 millioner personer som krevde fradrag for fagforeningskontingent. Det var totalt noe over 3,4 millioner private skattytere det året. Vi kan gå ut fra at alle som betaler fagforeningskontingent benytter seg av fradragsmuligheten. Fagforeningsmedlemmene utgjør likevel mindre enn en tredjedel av skattyterne.

Flertallet, hele 2,3 millioner skattytere, har altså her en mulig fradragspost. Dersom alle disse benyttet seg av denne muligheten, gir det mer enn to milliarder ekstra i fradrag, og nesten 600 millioner kroner i spart skatt!

For alle gir vel likevel minst 900 kroner i året til veldedige formål?

For de få

«Fradrag gis også for pengegaver som samlet overstiger 500 kroner til visse frivillige organisasjoner. Organisasjonen skal ha innberettet beløpet. Fradrag for slike gaver og fagforeningskontingent er begrenset til kr 900 tilsammen.»

Slik heter det i årets rettledning til selvangivelsen. Det er ikke noe krav at gavegiveren er medlem av vedkommende organisasjon.

Aberet er at organisasjonene som mottar gaven, må registrere seg for å kunne være blant en av «visse» fradragsberettigede gavemottagere. Fra Skattedirektoratet får Finanskanalen.no vite at følgende organisasjoner er de som per 10. november 2000 var registrert som godkjente organisasjoner:

  • Den Kristelige Menighet
  • Framtiden i våre hender
  • Norges Blindeforbund
  • Norges kristelige student- og skoleungdomslag.

Ingen av de store organisasjonene som formidler bistand i form av fadderbarn-ordninger er med på denne listen. Organisasjoner kan ha registrert seg etter at denne oversikten ble trykt opp, men både gavetidspunkt og registrering må ha skjedd før nyttår.

Et fradrag for alle

Langt flere burde kunne komme inn under ordningen, ettersom regelverket åpner for organisasjoner som driver minst én av følgende virksomheter (sitert fra Lignings-ABC):

  • Omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonhemmede eller andre svakstilte grupper
  • Barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l.
  • Religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet
  • Virksomhet til vern av menneskerettigheter eller utviklingshjelp
  • Katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader
  • Kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern.

Fradragsordningen er klart et håndslag til idealister, som også er å finne i grupper som ikke har fagforeningskontingent å kreve fradrag for. Mange unge og pensjonister støtter en eller flere gode saker, på tross av beskjeden inntekt.

Et skattekutt på 250 kroner som følge av gave på 900 kroner bør ingen takke nei til.