AVSLÅTT AV HØYESTERETT: Tidligere Taliban-helseminister Abdul Rauf Mohammad får ikek godkjent gjenforening med familien i Norge. Her under et møte på Litterarhuset i oslo0 i 2009. Foto: Olav Urdahl, Aftenposten/NTB Scanpix.
AVSLÅTT AV HØYESTERETT: Tidligere Taliban-helseminister Abdul Rauf Mohammad får ikek godkjent gjenforening med familien i Norge. Her under et møte på Litterarhuset i oslo0 i 2009. Foto: Olav Urdahl, Aftenposten/NTB Scanpix.Vis mer

Taliban-minister fikk avslag på å komme inn igjen i Norge

Kone og tre barn får bli. - Nasjonale interesser viktigere enn rett til familieliv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere Taliban-ministeren Abdul Rauf Mohammad (55) ble i 2014 kastet ut av Norge.

Han gikk til sak og tapte i Oslo tingrett, i Borgarting lagmannsrett og nå også i Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett slo i januar fast at staten var i sin fulle rett da de utviste den tidligere helseministeren i Taliban av hensyn til rikets sikkerhet i 2014.

Nå stadfester Høyesterett den avgjørelsen ved å forkaste anken.

Rauf kom til Norge 2001 som overføringsflyktning gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), etter at han hadde kommet på kant med Taliban i hjemlandet.

Ekstreme holdninger

Rauf ble utvist fra Norge første gang i 2009 etter at han ble dømt til fem måneders fengsel for vold og trusler mot datteren.

Etter flere anker vedtok Justisdepartementet sommeren 2014 å utvise Rauf «av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser». Han ble også ilagt varig innreiseforbud.

Justisdepartementet så da på Rauf Mohammad som «en person med ekstreme islamistiske holdninger som radikaliserte og fungerte som mentor på en slik måte at det forelå risiko for at andre ville begå terrorhandlinger på hans vegne».

Barna igjen i Norge

– Det er ikke opplysninger i saken som på en troverdig måte gir grunnlag for å anta at han spesielt skulle stå i en reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling ved retur til Kabul, het det i lagmannsrettens dom.

Kona og Raufs tre barn bor fortsatt i Norge, men alle domstolene som har prøvd saken mener grunnleggende nasjonale interesser er viktigere enn 55-åringens rett til familieliv.

Rauf Mohammad ble i all hemmelighet uttransportert til Afghanistan i juli 2014.

(NTB).