SÅR TVIL OM RENTEØKNING I SEPTEMBER: DNB-økonom Jeanette Strøm Fjære vil se an matvareprisene fremover. Foto: Are Haram/Finansavisen.
SÅR TVIL OM RENTEØKNING I SEPTEMBER: DNB-økonom Jeanette Strøm Fjære vil se an matvareprisene fremover. Foto: Are Haram/Finansavisen.Vis mer

Tallet som kan legge renteøkningen på is

Ekspertisen sår tvil.

(Hegnar.no): Dagens tall fra SSB viste en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 1,2 prosent på årsbasis i mars, ned fra 1,4 prosent i februar.

Ekspertisen ventet ifølge Bloomberg en kjerneinflasjon på 1,4 prosent.

Matvarer trakk ned

DNB Markets hadde enda høyere forventninger: 1,5 prosent.

- En kjerneinflasjon på 1,2 prosent i mars var godt under det de fleste hadde ventet. I forhold til våre anslag var det særlig prisene på matvarer, møbler og transportreiser som trakk ned. Så langt ser det ut til at kronesvekkelsen i 2. halvår i fjor har fått begrenset utslag i importprisene, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

- På den annen side fikk heller ikke kronestyrkelsen tidlig i fjor fullt gjennomslag i prisene, legger hun til.

Renteøkning på is?

Meglerhuset påpeker videre at Norges Banks anslagsperiode nok en gang starter med lavere inflasjon enn antatt, og mener det kan være grunn til å se an de volatile matvareprisene fremover.

- Dagens tall rokker neppe ved Norges Banks vurderinger nå, og vi fortsetter å vente en renteheving i september. Om inflasjonen de neste to månedene også blir liggende godt under forventningene, kan Norges Bank vurdere å avvente den første renteøkningen til den er sikker på at inflasjonen er oppadgående, fortsetter Strøm Fjære.

- Ingen oppsiderisiko

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets konstaterer også at dagens inflasjonstall var klart svakere enn ventet.

- Vi ser noe av svakheten som midlertidig. Matvareprisene vil trolig komme tilbake neste måned, og vi tror også prisene på klær og sko trekker opp igjen. Men vi ser ikke lenger noen oppsiderisiko i Norges Banks prognoser om 1,5 prosent vekst i kjerneinflasjonen i 2. kvartal. Dog ser vi på det som en fornuftig prognose, skriver han i sin vurdering.

- Norske nøkkeltall har vært på den svake siden siden sentralbankens mars-møte. Legg til at spreaden i pengemarkedet fortsatt er veldig høy. Vi tror fortsatt på en renteøkning i september, men risikoen på nedsiden har økt, legger Bruce til.

- Stor overraskelse

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener den største overraskelsen ved dagens SSB-tall var at andre varer (enn mat) med høyt importinnslag ikke klarte å løfte kjerneinflasjonen.

- Dette var noe vi ventet, sett i lys av kronesvekkelsen vi så mot slutten av fjoråret, skriver han i en oppdatering.

Til slutt, og som meglerhusets økonomer hadde ventet seg, klarte ikke flyprisene å løfte kjerneinflasjonen (på årsbasis) i mars. Årsveksten gikk faktisk ned.

- For å oppsummere, var de lave importprisene den store overraskelsen. Det gjenstår å se om disse prisene kommer opp på kort sikt. Hvis ikke vil avviket mot Norges Banks estimater - som allerede er betydelig, øke ytterligere. Isolert sett peker dette mot en lavere rentebane, men det er for tidlig å konkludere på dette tidspunkt, avslutter Gonsholt Hov.

Andre økonominyheter:
Analytiker spår nytt oljesjokk
Skattemeldingen er her - ikke gå i denne fella