Tannleger klager på amalgam-program

Vitenskapsfolk ved Universitetet i Oslo mener at programmet «Brennpunkt» i NRK 1 den 9. juni var laget for å skape frykt for amalgamfyllinger i tennene. - Det er ingen grunn til å frykte amalgam-fyllinger, hevder tannlegene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Programmet vil skape angst hos mange personer - en angst det ut fra faglige vurderinger ikke er noe grunnlag for, heter et i en klage over programmet til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Programmet satte søkelyset på en person som angivelig skulle være amalgamskadet. Hva som var den egentlige årsaken til personens plager, kom ikke klart fram i programmet, blir det påpekt i et brev til PFU.

Tvil om motiv

Alle opplysninger om amalgamets angivelige helseskadelige virkning kom fra personer uten vitenskapelig skolering. Programskaperne hadde tydeligvis valgt å ikke ta med vurderinger om mulige helseskadelige virkninger av amalgam fra eksperter i odontologi (tannmedisin) eller toksikologi (lære om giftstoffer), går det fram av brevet.

Programmet søkte også å skape tvil om tannlegenes motiv for å bruke amalgam ved å framstille det slik at tannlegene har økonomisk fordel av å bruke dette tannfyllingsmaterialet. I virkeligheten vil tannlegene ha økonomisk fordel av å slutte med amalgam, mener vitenskapsfolkene ved Det odontologiske fakultetet i Oslo.

Ærekrenkende

- Tannlegeforeningens og navngitte medarbeideres motiver ble mistenkeligggjort på en måte som må være ærekrenkende. På den annen side poengterte programmet de edle motiver hos en tannlege som levde av å skifte ut amalgamfyllinger. NRK har latt seg bruke av personer som er overbevist om at amalgam er sterkt helseskadelig. Programmet vil kunne føre til at pasienter velger tannfyllingsmaterialer som i mange tilfeller tjener dem dårlig og som medfører økte omkostninger, heter det i brevet til PFU.

(NTB)