Taper på å jobbe

Staten vil ha uføretrygdede ut i jobb igjen, men nå vurderer uføretrygdede Anne Aarskog å si opp jobben. Hun taper 18.000 kroner i året på å jobbe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En av ti på trygd

  • 280.000 nordmenn er uføretrygdet. De fleste er 100 prosent uføre.
  • Det betyr at hver tiende voksne arbeidstaker er uføretrygdet.
  • Hvert år uføretrygdes 30.000 nordmenn.
  • Rikstrygdeverket og Aetat vil nå forsøke å få 20.000 uføretrygdede under 50 år ut i jobb igjen.
  • I fjor betalte Staten ut 30,5 milliarder i uførepensjoner.
  • Om fem år vil antall uførepensjonister være oppe i 340 000.

Uføretrygdede Anne Aarskog (53) slo til på tilbudet om å komme tilbake i arbeid gjennom Reaktiviseringsprosjektet. Det tapte hun så mye penger på at hun nå vurderer å slutte i jobben.

Et uttalt mål for myndighetene er å i større grad kombinere arbeid og trygd gjennom såkalte reaktiviseringsprosjekter. Målet er å kutte i de enorme trygdeutbetalingene her til lands.

Etter 30 år som ufør fikk Aarskog i februar en 50 prosents stilling som meteorologifullmektig på Vervarslinga i Tromsø. Jobben skaffet hun på eget initiativ, en stilling som innbringer henne 7700 kroner i måneden.

Reglene er imidlertid slik at når hun overstiger fribeløpet på 51 000 per år, vil det nye inntektsgrunnlaget føre til en reduksjon i trygdeutbetalingene, som igjen betyr en betydelig nedgang i totalinntekten for Aarskog. Hun sitter nå tilbake med 12 700 kroner brutto i måneden, skriver Nordlys.

Taper 18000 kroner

I alt kommer tilbaketuren til arbeidslivet til å koste Aarskog 18000 kroner i året.

- Det er underlig at de ikke har tenkt gjennom regelverket på forhånd når de ønsker å få folk tilbake i arbeid, sier Aarskog til Dagbladet.no. Aarskog har vært hundre prosent ufør etter at hun ble lammet i høyre side etter en hjernehinnebetennelse som 20-åring. Siden har hun trent seg opp ved egen hjelp. Etter mange år med trening følte hun at hun hadde litt arbeidsevne. hun tok selv kontakt med trygdekontoret for å bli med i reaktiviseringsprosjektet.

Nå vurdere Tromsø-kvinnen å slutte i jobben på grunn av ekstrakostnadene som jobbingen i praksis har påført henne.

- Jeg hadde håpet å kunne fortsette. Det er jo dette jeg har lyst til. I verste fall kommer jeg til å fullføre jobben uten betaling.

Regler forbedres

- Denne problematikken er godt kjent for oss. regjeringen jobber med regler som er sånn at det skal lønne seg å holde kontakten med arbeidslivet for den som mottar stønad, sier informasjonssjef i Sosial- og helsedepartementet Kjell Solem til Dagbladet.no. De nye reglene vil bli forelagt Stortinget i løpet av året.

Han sier at Regjeringens arbeid er i tråd med konklusjonen til Sandman-utvalgets rapport om sykefravær og uførepensjonering som kom for ett år siden.

Han sier det er for tidlig å si noe konkret om hva forslaget vil inneholde.

Gjelder mange

Avdelingsdirektør Ola Heen Strømmen i Rikstrygdeverket bekrefter at mange kan komme til å befinne seg i samme situasjon som Arskog framover. I alt satses det på å få 20 000 av de uføretrygdede delvis tilbake i arbeidslivet.

- Alle disse kan i prinsippet komme dårlig ut av det med de reglene vi har i dag. Aarskogs tilfelle blir spesielt ille siden hennes pensjon er basert på en fra før lav inntekt, sier Strømman.

De neste fem åra regner man med at antallet uføretrygdede kommer til å øke med 60 000, til 340 000.