Tapte kommunisme-kampen

Bjørnar Moxnes tapte kampen i eget parti. Kommunisme blir stående i partiprogrammet.

TAPTE KOMMUNISME- STRID: Bjørnar Moxnes tapte voteringen om kommunisme-begrepet i Rødts prinsipprogram. Foto: Frank Kalsen
TAPTE KOMMUNISME- STRID: Bjørnar Moxnes tapte voteringen om kommunisme-begrepet i Rødts prinsipprogram. Foto: Frank KalsenVis mer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tapte kampen om kommunismebegrepet i eget parti med klar margin.

Moxnes har tatt til orde for å fjerne referansen til kommunisme i prinsipprogrammet. Landsmøtet, som er partiets øverste, styrende organ, ville derimot beholde det.

Kun 63 av rundt 220 delegater som avga sin stemme, støttet Moxnes. Han går dermed på et nytt nederlag i saken, som han også tapte på landsmøtet i 2014.

- Jeg lever helt fint med det. Jeg tror alle som har hørt debatten om dette på landsmøtet, har fått med seg at vi er enige om visjonen om et klasseløst samfunn. Flertallet ønsket å beholde dette begrepet, men det forandrer ingenting på Rødt som vi kjenner, sier han.

Ikke lenger borgerskapet

På andre punkter har Rødt-lederen fått det som han ønsker.

Ledelsen i LO skal ikke lenger bli omtalt som pamper i programmet, og formueringen om at Ap-ledelsen bruker partiet til å holde arbeiderklassen nede, tas ut.

- Det har vært noen viktige endringer som må gjøres. Det slås nå utvetydelig fast at for Rødt er sosialisme uten demokrat ikke sosialisme. For det andre slås det fast at vi ikke er mot all eiendomsrett for bedrifter. Vi har også rettet opp i noen sleivete formueringer og noen gammelmodige begreper som «borgerskap», sier Moxnes .

Det er motstanderne til sosialismen som fram til nå har blitt omtalt som borgerskapet. Nå skal de hete kapitalistklassen.

I det nye programmet heter det nå også at «privat eie av produksjonsmidler og markeder vil kunne eksistere» og at «sosialisme forutsetter oppslutning fra folkeflertallet»

- Vi har nå et program som er tydeligere, mer forståelig og forklarer prinsippene våre på en bedre måte, mener Rødt-lederen.

Ville fjerne

Det er bare fem år Moxnes forsøkte å få det fjernet, men måtte gi tapt. I har han igjen vært på talerstolen og argumentert for å ta det ut.

-Jeg bryr meg om hva folk flest tenker om programmet, og om det forklarer prinsippene våre på en måte som når fram til vanlige folk. Begreper som gir gjenklang og ikke legger snubletråder for oss selv, sa han.

- Min erfaring med begrepet kommunisme er at det ofte står i veien, sa Moxnes som understreket at partiet var enige i 99 prosent av programmet og at et klasseløst samfunn var målet uansett.

På landsmøtet har ikke Rødt-lederen stemmerett. I motsetning til i andre partier kan ikke partiledelsen, sentral- og landsstyre stemme.

Moxnes får ikke stemme

På spørsmål om han ønsker en endring på dette, etter to tap, svarer han avvisende.

- Vi i ledelsen har mye mer innflytelse enn et vanlig partimedlem gjennom hele året. Landsmøtet er grasrotas samling. Her skal partiet bestemme og at ledelsen ikke har stemmerett en gang hvert andre år mener jeg er et bra demokratisk prinsipp, Det styrker Rødt som et grasrotparti, som ønsker å øke nnflytelsen nedenfra og ikke være så topptungt som en del andre partier kanskje kan bli, sier han.

- Ønsker kommunisme

Ole Marcus Mærøe fra Rødt Tønsberg en av dem som vil beholde begrepet.

- Det handler om hva det begrepet egentlig betyr. Slik vi ser det har ingen av disse undertrykkende regimene inneholdt kriteriene for å kunne kalle seg kommunistiske. Det er mange grunner til at det gikk galt i for eksempel regimene i gamle Øst-Europa, mange av grunnene lå i disse landenes historie. Det logiske når en vil fjerne kapitalisme, er å gå inn for kommunisme i stedet. Vi sier tydelig i programmet hva vi legger i det og det er noe annet enn ettpartistater i Øst-Europa, har han tidligere sagt til Dagbladet.

- Ellers i programmet står det at Rødt ønsker sosialisme, ikke kommunisme?

- Jeg ser ikke at disse to tingene står i motsetning til hverandre, tvert imot mener jeg at kommunismen er målet som sosialismen må utvikle seg mot, sier han.

- Som forventet

FRESER MOT LISTHAUG: Under Rødts landsmøte benyttet partileder Bjørnar Moxnes anledningen til å si hva han mener om den nye eldre- og folkehelseministeren. Video: Ingebjørg Iversen Vis mer

Også Rødt-profilen Mímir Kristjánsson, som var nyhetssjef i Klassekampen fram til i januar, ønsket å stryke kommunisme fra programmet. At det ble stående var likevel som forventet, sier han.

- Jeg skjønte hvordan det gikk ut fra debatten i går. Det hadde vært greit å fjerne det, men uavhenigig av det er den demokratiske endringen kontra AKP-ml allerede utvedtydig irreversibel, sier han til Dagbladet.