Tapte rettssak mot VIF

Tidligere administrerende direktør Even Haugen i Vålerenga Fotball ASA krevde to millioner fra klubben for usaklig oppsigelse. Han tapte saken i Oslo Tingrett, men klubben får kraftig refs for personalpolitikken sin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere direktøren mente at følte seg mobbet av Vålerenga, og mente klubben brøt arbeidsmiljøloven. Haugen syntes at Vålerenga hadde behandlet ham slik at det måtte sidestilles med en vanlig oppsigelse.

I går falt dommen i Oslo Tingrett. Klubben gikk fri, men dommerfullmektig Tove Lene Mannes går hardt ut mot VIFs personalpolitikk.

- Retten er ikke i tvil om at arbeidsgiverens framgangsmåte innebar en betydelig påkjenning for Haugen, som i denne perioden var sykmeldt. Det presset Haugen ble utsatt for er nær opp mot det utilbørlige, skriver hun i dommen.

SkeptiskHaugen mottok aldri noen skriftlig oppsigelse, og styret behandlet heller ikke noen oppsigelsessak mot ham. Den tidligere direktøren fikk heller ikke muntlig påbud om å slutte i jobben.

- Dermed måtte retten ta stilling til om Vålerenga hadde oppført seg slik at Haugen med rette kunne anse seg som oppsagt, står det i dommen.

Haugen mente at hovedaksjonær John Fredriksen eller Fredriksens representant Tor Olav Trøim ville bli kvitt ham fordi Haugen under et møte i januar 2001 var skeptisk til den sentrale posisjonen Kjetil Rekdal skulle få i klubben.

Ultimatum

Et av de vanskeligste spørsmålene retten skulle ta stilling til, var et brev som styreleder Erling Lind sendte Haugen 7. juni i fjor. Der sto det at styret ville gi Haugen oppsigelse innen utgangen av måneden, dersom han takket nei til å si opp med sluttpakke.

Retten mener den tidligere direktøren ble stilt overfor et ultimatum, der han måtte velge mellom å si opp selv eller få sparken. De mener likevel at brevet ikke kan leses som en oppsigelse.

- For det første har Haugen vist til at hans situasjon må ses i sammenheng med at trener Tom Nordlie og sportslig leder Kenneth Rosén måtte slutte i sine stillinger i samme tidsperiode. Det kan ha en viss perifer betydning for å belyse klimaet og personalpolitikken i Vålerenga, men har ellers ingen direkte relevans for saken, står det i dommen.

Saklig uenighet

- For det andre har Even Haugen forklart at han følte seg motarbeidet av styret fordi han ikke fikk penger til forskjellige tiltak som han vurderte som nødvendige. Dette gjaldt blant annet opprettelse av en ny stilling i markedsavdelingen. Vålerenga Fotball ASA har ikke bestridt at styret i enkelte sammenhenger nektet å gi klarsignal for økt pengebruk. Slik retten ser det, er det imidlertid ikke ført bevis for at styrets holdninger skyldtes annet enn saklig uenighet.

Partene må betale sine egne saksomkostninger. Dommen var enstemmig.

<B>SAKSØKTE VIF: Even Haugen tapte rettssaken, men klubben fikk likevel passet sitt påskrevet på grunn av personalpolitikken.
HILSTE: Den sykemeldte administrerende direktøren i Vålerenga, Even Haugen, føler seg mobbet fra arbeidsplassen og har stevnet VIF for brudd på arbeidsmiljøloven. En drøss kjente personer som har vært sentrale i Vålerenga er innkalte som vitner. På bilder hilser Haugen på Kjetil Rekdal før starten på saken i Oslo Tingrett, mens nåværende administrerende Per Egil Pedersen ser på.