Tar du den...

I det nye året skal Norge virkelig vise flyktningene hvor vemmelig det kan være å komme hit. Men landet kan bli vemmeligere for flere, om den linjen følges.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyres

Inge Lønning mener ifølge NRK at norsk innvandringspolitikk mangler folkevett. Bakgrunnen er vedtaket om å splitte en indisk-russisk familie som er godt integrert i lokalsamfunnet der de bor. Biskop Rosemarie Köhn er blant dem som har engasjert seg for saken deres og påpekt at norske myndigheter handler i strid med barnekonvensjonen. Likevel kan mannen allerede i dag bli sendt til India, mens kona og deres to barn blir uttransportert til Russland. Ikke overraskende protesterer statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet mot Lønnings karakteristikk. Familien har mulighet for å prøve saken for retten, sier hun til NRK.

Det hun ikke sier, er at retten ikke tar stilling til Utlendingsnemndas avgjørelse, men bare behovet for beskyttelse - følgelig vil ikke kjernen i saken bli behandlet. Hun er også taus om at familien utmerket godt kan kastes ut likevel, i påvente av at saken kommer opp, og at en rettssak koster penger familien ikke har. For det er ikke bare i denne saken det manglende folkevettet kommer til uttrykk: Norsk innvandringspolitikk er under kommunalminister Erna Solbergs ledelse de siste åra brakt skritt for skritt fra å være streng, til å bli et strupetak på asylsøkere og innvandrere: Tar du den, så tar du den.

Fra 1. januar

mistet voksne asylsøkere med endelig avslag pengestøtte og botilbud. De skal ut av asylmottakene innen 14 dager. Med rette frykter Mellomkirkelig råd både en økning av kirkeasylanter og dannelsen av en ny gruppe kriminelle og løsgjengere. Selv om det er rimelig at mennesker som har fått saken sin prøvd og mottatt endelig avslag, ikke skal bli boende i asylmottakene til evig tid, mangler nemlig den nye forordningen forankring i virkeligheten. Den tar ikke hensyn til det faktum at det finnes mennesker som ikke vil «samarbeide» om å bli sendt hjem. For å sende dem tilbake, trenger norske myndigheter papirer fra hjemlandet, og det tar like lang tid å få dem om de bor på et asyl eller driver rundt i en svart, kriminell økonomi i landet. Forskjellen er at Norge nå skaper et sjikt vi på det nærmeste har vært forskånet for: Et organisert nettverk av mennesker med illegalt opphold. Det gjøres ved å frata mennesker rett til livsopphold og husrom. Men slik må det vel være i et land som kappes i å framstå som minst mulig attraktivt for flyktninger og asylsøkere.

Ja, helst

vil vi nok ikke ha utlendinger her overhodet. De kunne komme til å gjøre noe galt. Derfor har Kommunaldepartementet foreslått at en utlending med oppholdstillatelse, men uten bosettingstillatelse - i klartekst betyr det en som har bodd under tre år i landet - skal kunne kastes ut dersom vedkommende begår et lovbrudd som kvalifiserer til et halvt års fengsel. Hvilken straff vedkommende idømmes, har ingen betydning. Finner retten det for godt, kan straffen eller boten bli minimal, men følges av landsforvisning - en av de strengeste straffereaksjonene vi kjenner fra tidligere tider. Og forseelsen? Det kan være nasking av en sjokoladeplate, krangel med en politimann eller å være i håndgemeng med noen.

Ifølge torsdagens Aftenposten støtter Utlendingsdirektoratet dette forslaget. Det er underlig, fordi UDI jo vil ha vurdert behovet for beskyttelse og behovet for opphold på humanitært grunnlag for de menneskene det angår. Men så forsvinnende var altså det behovet, at eiendomsretten til en norsk sjokoladeplate er mer verdt når det kommer til stykket. Er det noen som blir forbløffet hvis respekten for norsk rettsvesen og norsk lovgivning synker blant innvandrere i Norge? De føler jo på egen kropp at det er forskjell på Loke og Tor: De kan komme til å snuble inn i en situasjon hvor de får en av de strengeste straffene de kan forestille seg for en forseelse som bare er en vits blant nordmenn.

Det verken

Kommunaldepartementet, UDI eller politikerne synes å se, er at de med sine kortsiktige tiltak legger grunnen for en rasering av hele det norske samfunnet. Det er dramatisk om vi får et nettverk av illegale innvandrere, det er like dramatisk dersom hele befolkningen oppdras til å tro at rettssikkerheten skal graderes etter hvem man er. Da står hele sivilisasjonen i fare for å rakne. Og det var neppe meningen? På den andre siden vil det utvilsomt gjøre Norge mindre attraktivt som reisemål.