Tar fengslingen til Høyesterett

Trond Kristoffersens forsvarer Anders Brosveet bringer fengslingen av hans klient inn for Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett omgjorde Oslo tingretts kjennelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Lagmannsrettens kjennelse vil omgående bli brakt inn for Høyesterett, sier Brosveet til NTB.

Brosveet reagerer sterkt på at lagmannsretten slår fast at Kristoffersen må sitte i fengselet så lenge bevisføringen i rettssaken pågår, på grunn av faren for bevisforspillelse. Denne perioden anslås til fire-fem uker.

- Gjennom sin tidligere opptreden i saken har Kristoffersen vist både vilje og evne til å forspille bevis ved produksjon av fiktive dokumenter mens han var på frifot, skriver lagmannsretten i sin begrunnelse for varetekten.

Brosveet mener retten overser at forarbeidene til straffeprosessloven gjør det klart at bare tiltalte fra MC- og gjengmiljøer som kan tenkes å ville true vitner, kan holdes fengslet mens straffesaken mot dem pågår.

Kristoffersen kan ikke komme inn under denne kategorien tiltalte, mener Brosveet.

- Når etterforskningen er avsluttet og alle bevis er sikret og aktor i tillegg sier at saken står sterkt på egne ben, ja da kan ikke retten legge bevisforspillelse til grunn for fortsatt fengsling av Kristoffersen, sier Brosveet.

- Frisk nok

Brosveet har også vist til både Kristoffersens helsetilstand og hensynet til hans syke datter burde tilsi en løslatelse, men heller ikke dette ser lagmannsretten som noe argument.

- I forhold til sakens art, omfang og betydning for en lang rekke personer og selskaper, må hensynet til Kristoffersen og hans familie vike, skriver lagmannsretten.

Det faktum at medtiltalte Torgeir Stensrud ikke er fengslet, har ikke lagmannsretten tillagt vekt.

- Som fremholdt av påtalemyndigheten er det en helt sentral forskjell mellom de tiltalte, at Kristoffersen tidligere er tatt i å fabrikkere bevis etter at han ble løslatt, argumenterer retten.

Kristoffersen blir pålagt brev- og besøkskontroll i åtte uker, eller eventuelt til bevisføringen er avsluttet.

Kristoffersen har de siste fire ukene ikke hatt denne kontrollen i Oslo fengsel fordi Økokrim ikke var klar over at han ikke lenger satt i ordinær varetekt etter at hovedforhandlingene startet 5. februar.

Økokrim fornøyd

Økokrim er godt fornøyd med at lagmannsretten gjør om på dommer Leiv Robberstad i Oslo tingretts vurdering, som i forrige uke besluttet å imøtekomme Kristoffersens anmodning om å bli løslatt mens hovedforhandlingene pågår.

- Vi mener det er en riktig avgjørelse for vi mener det er fare for bevisforspillelse, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher til NTB.

Tingretten mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse og unndragelse, og la vekt på at medtiltalte Torgeir Stensrud ikke satt fengslet. Videre ble det vist til at Kristoffersen siden begynnelsen av februar fritt har kunnet være i kontakt med omverdenen.

Roscher trekker, som lagmannsretten, fram Kristoffersens oppførsel i fjor sommer som avgjørende for varetektsfengslingen, og understreker at Stensrud ikke har prøvd seg på noe tilsvarende.

- De konkrete handlingen som skjedde sommeren 2003, med fabrikkering av bevis og så videre, var det Kristoffersen som sto for. Vi har ingen grunn til å tro at Stensrud representerer en slik fare, sier Roscher.

(NTB)