Tar flere for trygdesvindel

Rikstrygdeverket kniper stadig flere svindlere. I årets første seks måneder ble 57 mennesker tatt for trygdebedrageri. I en av sakene hadde den politianmeldte svindlet til seg 940000 kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det ble anmeldt 22 flere personer i første halvår i år enn i tilsvarende periode i fjor. Omfanget av de enkelte bedragerisakene varierer fra 5000 til nærmere en million kroner. Anmeldelsene gjelder samlet beløp på 6,8 millioner første halvår.
  • Det er avdekket trygdebedrageri i 16 av landets fylker i første halvår i år. Vestfold og Hordaland topper statistikken med åtte anmeldelser hver.
  • Mange gir seg ut for å være enslige forsørgere mens de faktisk bor sammen med den andre foreldren. I første halvår i år ble 19 personer anmeldt for falsk forklaring om foreldresituasjonen.
  • Det ble sendt anmeldelse i 16 uførepensjonssaker. De øvrige anmeldelsene gjelder alderspensjon, attføringspenger eller sykepenger. I disse saker gjelder anmeldelsene at det er oppgitt feilaktige opplysninger om endringer i inntekt eller arbeidssituasjon.
  • Rikstrygdeverket melder saken til politiet i de grovere tilfellene der stønadsmottakerne har gitt feil informasjon. Det anmeldte beløpet kreves tilbake.

Kilde: Rikstrygdeverket