Norsk barnevern og menneskerettighetene

Tar grep etter 17-0-tap

Alle 17 dommere i EMDs storkammer dømte fredag Norge for menneskerettsbrudd i en betent tvangsadopsjonssak. Barneministeren svarer med å utvide granskingen av barnevernet.

EMD-STORM MOT NORGE: Den betente tvangsadopsjonssaken til barnemora Trude ble tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen i desember 2015. Siden er ytterligere 43 norske barnevernssaker satt under lupen i Strasbourg. 10. september 2019 vant Trude mot Norge i EMDs storkammer. Video: Siv Seglem og Asle Hansen Vis mer
Publisert

Fredag vant Mariya Abdi Ibrahim (28) en knusende seier over Norge og norsk barnevern i storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Den somaliske barnemora kom til Norge som flyktning i begynnelsen av 2010 med sin lille baby. Da var hun 16 år gammel.

KNUSTE NORGE: Alle 17 dommere i Menneskerettsdomstolens storkammer mener Norge har krenket Mariya Abdi Ibrahims menneskerettigheter. Foto: Nina Hansen
KNUSTE NORGE: Alle 17 dommere i Menneskerettsdomstolens storkammer mener Norge har krenket Mariya Abdi Ibrahims menneskerettigheter. Foto: Nina Hansen Vis mer

Barnet ble først fosterhjemsplassert, deretter tvangsadoptert bort til fosterforeldrene.

I den ferske dommen fra Strasbourg, finner samtlige 17 dommere at Norge har gjort seg skyldig i menneskerettsbrudd i den betente barnevernssaken.

VANT: Vibeke Morrissey og Ken Joar Olsen vant i Strasbourg. Programleder: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

Bredere gransking

Nå har barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bestemt seg for å ta grep.

- Dommen viser at norske myndigheter har krenket biologisk mors rett til familieliv. Jeg vil understreke at det er svært alvorlig at familier er blitt utsatt for uriktig praksis, og at Norge på nytt blir dømt for krenkelse av menneskerettighetene, skriver Toppe i en e-post til Dagbladet fredag kveld.

Videre mener Toppe at tilliten til barnevernet kan bli utfordret når vi får så mange dommer mot oss.

Derfor vil hun styrke rettssikkerheten til både barn og foreldre som er i kontakt med barnevernet.

- Jeg har bestemt at mandatet til barnevernsutvalget skal endres, slik at hovedoppgaven til utvalget blir å vurdere rettssikkerheten til barn og foreldre i alle deler av barnevernet, ikke bare i de mest alvorlige sakene, slik det opprinnelig var lagt opp til, sier Toppe.

Denne snuoperasjonen kommer ikke uten påtrykk.

UVENTET: Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen får hakeslepp når de åpner et brev i den nye TV3-serien «Kjendismødre». Video: TV3 / Thea Hope. Reporter: Kine Falch Vis mer

Misnøye

Et enstemmig Storting vedtok 6. oktober 2020 at regjeringen må nedsette et ekspertutvalg «med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av barnevernet».

Granskingsgruppa, som har fått navnet barnevernsutvalget, er nå i gang med arbeidet, som skal resultere i en NOU - en norsk offentlig utredning - i februar 2023.

Det har imidlertid vakt misnøye at utvalgets mandat ikke synes å svare på Stortingets bestilling, noe som familie- og kulturkomiteen på Stortinget har påpekt:

«Komiteen har merket seg at mandatet til det offentlige ekspertutvalget som er nedsatt for å bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet, ser ut til å være særskilt innrettet mot de mest alvorlige sakene. Komiteen forutsetter at arbeidet følger vedtaket i Stortinget som tydelig sier at rettssikkerheten i alle ledd skal bedres», skriver stortingskomiteen.

TRAKASSERING: Sosiale medier brukes aktivt til å true og trakassere Monica og moren hennes. Årsaken er at moren, Ann-Edny Johannessen, jobber som barnevernleder. Les hele saken her: http://www.dagbladet.no/a/67316399 Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang. Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet. I Dagbladets serie «Under Angrep» følger vi personer som lever i kryssilden. Vis mer

I tenkeboksen

I sitt innspill til barnevernsutvalget tilkjennegir også Barneombudet at de er lite fornøyd med at departementet, under tidligere statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF). i hovedsak ba utvalget om å se på hvordan rettssikkerheten kan styrkes i de mest alvorlige og sammensatte sakene.

Ombudet påpeker at barnevernssaker i startfasen ofte ikke er alvorlige og sammensatte, men kan bli det etter hvert. Derfor mener de det opprinnelige mandatet, som granskerne skulle jobbe etter, er for snevert.

Allerede 19. oktober kontaktet Dagbladet barne- og familieminister Kjersti Toppe med spørsmål om hun kommer til å utvide barnevernsutvalgets mandat, i tråd med det stortingskomiteen og Barneombudet påpeker.

BREDERE GRANSKING: Ny barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) tar grep etter ny storkammerdom mot Norge i Strasbourg. Foto: NTB
BREDERE GRANSKING: Ny barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) tar grep etter ny storkammerdom mot Norge i Strasbourg. Foto: NTB Vis mer

Etter fredagens knusende dom mot barnevernet i Strasbourg, gjør Toppe akkurat det.

- Denne og de andre fra EMD viser at det har vært behov for å endre norsk barnevernspraksis på viktige områder. Jeg registrerer at storkammeret i Strasbourg peker på at norske myndigheter allerede har iverksatt tiltak for å følge opp dommene. Det er positivt at EMD har merket seg arbeidet som skjer for å utvikle norsk barnevern, sier Toppe.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

Blir glad

Barneombud Inga Bejer Engh synes det er veldig gledelig at den nye barneministeren nå gjør utvalgets mandat forenelig med Stortingets bestilling.

- Barnevernstjenestene må være rigget slik at risikoen for at saker blir kompliserte og vanskelige er minst mulig. Vi har i mange saker sett at det ikke er satt inn gode og målrettede hjelpetiltak tidlig nok. Dette svekker barns rettssikkerhet på et tidlig stadium, sier Bejer Engh og fortsetter.

- Derfor vil ikke det å bare se på de mest kompliserte sakene være godt nok. Vi må se på hvordan grunnmuren er, sier barneombudet.

Det var ikke helt uventet at samtlige av EMDs 17 dommere i storkammer fredag dømte Norge for menneskerettsbrudd.

Barnemora vant også enstemmig fram i førsteinstans i Strasbourg i 2019, i en kammerdom med sju dommere.

VIKTIG DOM: Norsk barnevern har måttet endre seg etter at barnemora Trude vany i EMDs storkammer i september 2019. Foto: EMD
VIKTIG DOM: Norsk barnevern har måttet endre seg etter at barnemora Trude vany i EMDs storkammer i september 2019. Foto: EMD Vis mer

Dessuten kommer dommen etter den norske barnemora Trudes betente tvangsadopsjonssak, hvor Norge ble dømt for menneskerettsbrudd med 13 mot fire dommere i Menneskerettsdomstolens storkammer 10. september 2019.

Den knusende dommen har allerede ført til store forandringer i norsk barnevern.

BARNEVERN: Statsminister Erna Solberg uttaler seg om de nye barnevernsdommene. Video: NTB Scanpix. Vis mer

Dagblad-serie

Dagbladet har gjennom flere år rettet oppmerksomheten mot norsk barnevern og menneskerettighetene.

Allerede i 2016 skrev Dagbladet at norsk samværspraksis etter omsorgsovertakelse, hvor foreldre og barn bare får se hverandre 2-6 ganger i løpet av et år, trolig er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Gjennom 14 dommer mot Norge i 2019, 2020 og 2021 har Menneskerettsdomstolen slått fast at en så restriktiv samværspraksis, brukt som en nasjonal standard, bryter med menneskerettighetene.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer