- SLO MEG UT: Andrew Michael Davidson ble helt slått ut av Maria Menas versjon av «Mitt lille land». Nå har han låttittelen tatovert inn i venstre underarm. Foto: Privat
- SLO MEG UT: Andrew Michael Davidson ble helt slått ut av Maria Menas versjon av «Mitt lille land». Nå har han låttittelen tatovert inn i venstre underarm. Foto: PrivatVis mer

Ta­to­ver­te «Mitt lil­le land»

And­rew Mic­hael Davidson (22) ble så berørt av lå­ten «Mitt lil­le land» at han tatoverte tittelen på armen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er en hyl­lest og et min­ne. Det er et bil­de av mitt nor­ske jeg, for­kla­rer Davidson.

Ole Paus' ly­ris­ke be­skri­vel­se av Norge i låten «Mitt lille land» ble i et­ter­kant av massedrapet sel­ve sym­bo­let på sam­hol­det blant det nor­ske fol­ket.

- Låten fikk plut­se­lig en vel­dig sterk be­tyd­ning et­ter an­gre­pe­ne, for­tel­ler den ny­ta­to­ver­te Mo i Rana­-gut­ten.

Ster­ke inn­trykk Ma­ria Menas ver­sjon av lå­ten gikk så sterkt inn på Davidson at han valg­te å ta­to­ve­re lå­tens tit­tel på ar­men, kun ei uke et­ter terroraksjo­nen.

- Den slo meg helt ut. Lå­ten be­skri­ver lan­det på en fan­tas­tisk måte og Menas ver­sjon knakk meg helt, på en bra måte. Det var emosjonelt vel­dig stort, for­kla­rer han.

Davidson har skotsk far og norsk mor. Fortiden stu­de­rer han fy­sio­te­ra­pi i Lon­don, men er vokst opp i Nord­land. Han var i Mo i Rana 22. juli, og kjen­ner in­gen av of­re­ne per­son­lig, men fø­ler seg likevel sterkt be­rørt.

- Norge er et vel­dig lite land, og det er få ledd man skal gjen­nom før noen kjen­ner noen som var of­fer for an­gre­pe­ne. I forhold til befolkningsantallet vårt er prosentandelen av drepte og pårørende sjokkerende høyt.

Fine til­ba­ke­mel­din­ger Iføl­ge nord­len­din­gen har til­ba­ke­mel­din­ge­ne på den nye ta­to­ve­rin­gen vært vel­dig hyg­ge­li­ge. Selv ta­to­vø­ren ble be­rørt av den.

- Folk li­ker den vel­dig godt. Og ta­to­vø­ren lik­te ini­tia­ti­vet så godt at jeg fikk den for halv­ pris.