Tatt av bygdedyret

Navn: Christian Saxlund Alder: 47 Yrke: Bonde

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tretten år gammel fikk han sin første, store drøm oppfylt. Bygutten fra Uranienborg i Oslo fikk være setergutt en hel sommer. Lønna brukte han til å kjøpe sin første geit. Tretti år seinere sluttet han som purser i SAS og oppfylte drøm nummer to: Christian Saxlund ble heltidsbonde i Imsdalen i Stor-Elvdal. Nå orker han ikke mer. Og selger gården. «Bygdedyret» har tatt ham.
  • Saxlund sender nemlig ikke dyra sine i slakteribilen langs humpete østerdalsveier. Men får slakteren fra Hedmark og Oppland Slakterier (Hed Opp) til å gjøre jobben hjemme på gården. Med veterinærmyndighetenes velsignelse, slakteriets forståelse og en kjøttpris som reduseres med 20 prosent. Og så langt hadde alt vært vel, var det ikke for at det provoserer det lokale sau- og geitalslaget. Som beskylder ham for å utnytte nødslaktordningen. Og som ikke tar personlig kontakt med Saxlund for å framføre kritikken. Men velger å skrive leserbrev i lokalavisa i stedet.
  • - Det er ganske riktig at hver enkelt gårdbruker som omfattes av slakteriordningen, subsidierer meg med ett øre pr. slakt, men ingen av mine nærmeste naboer har noensinne hatt noe imot det. Og jeg er den eneste bonden i distriktet som har valgt å gjøre det på denne måten, sier Saxlund til Dagboka.
  • Begrunnelsen hans er fattet i omsorg for dyra. Så har han da også valgt å drive en gård med differensiert bufe: Ti kuer, seksten geiter, et titall sauer og en håndfull gjess har vært inntektsgrunnlaget hans de siste sju åra, og han har klart seg bra. Men jobben er omfattende, for Saxlund melker kyra for hånd, og lar kalvene bevege seg fritt i fjøset.
  • Resultatet av gårdsdriften har gitt ham anerkjennelse hos distriktsveterinær og ros fra fylkeslandbrukssjefens munn. Og Saxlunds hovedpoeng har hele tida vært at han ønsker å drive på denne måten, men han kritiserer ikke andre bønder for å gjøre det annerledes. - Dette har vært mitt valg, sier den tidligere stewarden med attest fra SAS for å være «fleksibel og dyktig og gitt de aller beste anbefalinger».
  • For å bidra til å markedsføre positivt jordbruk arrangerte han åpen dag, med 6000 besøkende og seterfest med 150 til bords. Han omfattes av hva han selv kaller betydelig omsorg fra sine nærmeste naboer. Men føler at han er blitt lagt for hat av de lokale bondeorganisasjonene. - Aldri mer innflytter. Massive negative reaksjoner i Stor-Elvdal har knekket meg. Her snakker folk om hverandre og ikke til hverandre, sier Saxlund.
  • Som flytter til sin leilighet i Oslo. Og selger en meget pent opparbeidet gård. Som ikke har andre heftelser ved seg enn at bonden som drev den, er mobbet fra bygda.