Tatt av eldrebølgen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vil gripe fatt i innholdet i eldreomsorgen, hvis vi forstår sosialminister Ingjerd Schou rett. Regjeringen er ferdig med den fysiske utbyggingen av enerom på sykehjem og omsorgsboliger, hvis vi forstår rett. Nå er det på tide å samle innsatsen rundt individets høyst individuelle behov, ifølge Schou, som om dette står i kontrast til innholdet i kravene som alle andre i disse dager fremmer på vegne av gamle og syke. Hvis vi forstår rett, er problemet i eldreomsorgen at de ansvarlige ikke har vært tilstrekkelig opptatt av kvalitet og omsorg tilpasset enkeltindividet.
  • På den annen side er det ikke sikkert vi forstår sosialministeren i det hele tatt. For uansett om samtalen dreier seg om konkurranseutsetting, bemanning, rekruttering, minstekrav, kvalifikasjoner, menneskerettigheter, etikk eller økonomi, repeterer statsråden at det er på tide å ta utgangspunktet i enkeltmennesket, uten at vi skjønner hvordan hun vil takle eldrebølgen slik at individet skal få den omsorgen hun eller han har behov for og som regjeringen har et overordnet ansvar for. Vi nøyer oss ikke med å peke på at Schou har et pedagogisk problem hvis hun ønsker å formidle hva regjeringen vil gjøre for å bedre forholdene ved norske sykehjem. Vi savner rett og slett et konkret innhold når sosialminister Schou snakker.
  • Krisen innen eldreomsorgen ytrer seg ikke bare gjennom vitnesbyrd fra beboere, pårørende og ansatte. Den er også statistisk belagt. I tillegg kommer varslene fra nesten 50 kommuner som melder at de akter å trappe ned bevilgningene til gamle og syke. Det er med andre ord særdeles dystre fakta Schou er satt til å forsikre oss om at hun vil gjøre noe med. Vi på vår side vil vite hva regjeringen vil gjøre, og er som sosialministeren helt enige i at oppgaven som må løses, handler om enkeltmenneskets ulike behov for omsorg i alderdommen.
  • Vi begir oss gjerne inn i en nødvendig debatt om hva god omsorg skal være. Det finnes mengder av kvalifisert tenkning om dette med utgangspunkt i individuelle løsninger. Det er virkemidlene vi er uenige om, Schou, nå som vi vet så mye om hva som ikke virker. Kvalitetssikring var en gang et moteord. Nå er det ramme alvor før eldrebølgen tar oss.