Taus om kjempebonus

Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl vil ikke si et eneste ord om bonus- og opsjonsavtalene han og andre ledere i konsernet nyter godt av. Til sammen deler de opptil 60 millioner kroner. Heyerdahl har i tillegg en fallskjerm på sju millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Knapt noen norsk næringslivsleder av betydning er vanskeligere å få i tale enn Jens P. Heyerdahl. Og det blir ikke lettere av at spørsmålene dreier seg om bonuser, opsjoner og fallskjermavtaler. Jens P. forblir taus.

- Vi gir ikke mer informasjon om dette enn det som står i årsrapporten, sier Orklas informasjonsdirektør Lisbeth Lindberg.
- Det er konsernets politikk.

Men Orklas årsrapport taler sitt eget språk og gir oss i det minste et riss av de gullkantede avtalene konsernets ledere kan glede seg over.

60 millioner

Et lukrativt opsjonsprogram og feite bonuser tilbys Orklas trofaste sjefer. Regnskapet viser at konsernet har satt av hele 60 millioner kroner til formålet. Hvor mye som kommer Heyerdahl til gode, er ukjent.

Men noe vet vi:

  • I januar kunne lederne med sine opsjoner kjøpe 38360 Orkla-aksjer for i gjennomsnitt 163 kroner stykket. I markedet kostet aksjen i samme periode mellom 600 og 650 kroner. Ledernes gevinst var med andre ord om lag 18 millioner kroner.
  • Fremdeles gjenstår ca. 6000 ikke innløste opsjoner. Disse er verdt mellom tre og fire millioner kroner.
  • I tillegg har mellom 30 og 40 ledere i Orkla en svært gunstig bonusordning. Store summer utbetales kontant i takt med Orkla-aksjens kursutvikling. Til sammen har altså konsernet avsatt hele 60 millioner kroner til disse ordningene.

Fallskjerm: 7 mill.

De siste åra har Orkla under Jens P. Heyerdahl opplevd en nærmest eventyrlig utvikling, tross en liten bølgedal den siste tida. Konsernet har vokst til å bli et av landets største, kursen har skutt i været og virksomheten utvider stadig. Også for investoren Heyerdahl har kursutviklingen vært svært gunstig. Ved nyttår eide han vel 120000 Orkla-aksjer, i dag verdt 90 millioner kroner.

Styret i Orkla vet å sette pris på utviklingen og sine egne ledere. I fjor ble Jens P. Heyerdahl belønnet med en lønnsvekst på 29 prosent. Samlet årslønn og godtgjørelser er nå 2,5 millioner kroner.

I tillegg har Heyerdahl en av landets beste fallskjermavtaler: Dersom han fratrer før pensjonsalder, får han et vederlag tilsvarende lønn i tre år. Tar vi vekk godtgjørelser som fri bil og liknende, er fallskjermen verdt sju millioner kroner.