LØYVEPLIKTIG: To Oslo-byråder har selv brukt Uber. Nå kommer taxi-debatten i Oslo bystyret. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix.
LØYVEPLIKTIG: To Oslo-byråder har selv brukt Uber. Nå kommer taxi-debatten i Oslo bystyret. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix.Vis mer

Oslo-politikere krever Uber-debatt

Taxi-debatt i Oslo bystyre: Byråder innrømmer Uber-kjøring

Skal kjøring mot betaling være forbeholdt taxisjåfører med løyve? Nei, mener Oslo-opposisjonen, som krever en nasjonal taxi-debatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politiet har avskiltet og bøtelagt en rekke Uber-sjåfører det siste halve året. To rettskraftige dommer slår fast at Uber er ulovlig i Norge, ifølge DN.

Onsdag får Oslo bystyre sin egen Uber-debatt. Da skal nemlig bystyret bestemme hva Oslo kommune skal mene om Samferdselsdepartementets forslag om lovendring vedrørende samkjøring og drosjeeieres plikt til å være tilknyttet drosjesentral.

Da vil Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremme et tilleggsforslag som slår et slag for en liberalisering av hele taxi-næringen, og med det åpne for at også aktører som Uber skal få slippe til.

Byrådenes egne Uber-turer

Samtidig som Oslo-politikerne forbereder seg på debatt om taxi-næringens rammevilkår, viser Dagbladets rundspørring blant Oslo-byrådene at to byråder selv har brukt Uber.

En av dem er byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Det har bare skjedd en gang, og før hun ble byråd, opplyser Berg til Dagbladet. Som samferdselsbyråd har hun ansvaret for høringsuttalelsen som nå behandles. Hun er også øverste ansvarlig for taxi-løyvene i Oslo.

Den andre byråden er finansbyråd Robert Steen (Ap).

«Jeg har benyttet Uber ved et par anledninger siden jeg ble byråd», skriver Steen i en tekstmelding til Dagbladet.

- Uhørt

Finansbyrådens Uber-turer vekker sterke reaksjoner hos Norges taxiforbund.

- Dette synes vi er helt uhørt, sier Øystein Trevland, leder i taxiforbundet. Han mener at Uber tilrettelegger for pirat-taxi og har politianmeldt selskapet.

- Jeg går ut fra at dette ikke er dekket av Oslo kommune, for da gjør de ikke jobben sin i regnskapsavdelingen, mener Trevland. Han påpeker:

«Jeg har aldri brukt Uber i offentlig tjeneste» Finansbyråd Robert Steen (Ap)

- Kvitteringene fra Uber inneholder ikke organisasjonsnummer. Det må du ha hvis du skal skrive det av i regnskapet, og for å sikre at man betaler til et selskap som er registrert i momsregisteret, sier Trevland.

Dagbladet har stilt finansbyråd Robert Steen disse spørsmålene:

  • Har du noen kommentar til kritikken fra Norges taxiforbund, om at du som finansbyråd benytter deg av et selskap som ifølge dem ikke er lovlig?
  • Har du som byråd for finans bidratt til at kommunen utbetaler penger uten at det foreligger et organisasjonsnummer?
  • Er Uber-utbetalingen i tråd med kommunens retningslinjer?

I en tekstmelding til Dagbladet svarer Steen slik:

«Jeg har aldri brukt Uber i offentlig tjeneste - ikke taxi heller for den sakens skyld».

FORSVARER UBER-TUR:
Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier han har brukt Uber, men ikke mens han har vært på jobb for Oslo kommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
FORSVARER UBER-TUR: Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier han har brukt Uber, men ikke mens han har vært på jobb for Oslo kommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

Vil ikke diskutere Uber

Oslo-byrådet tar i sitt forslag ikke stilling til om løyveplikten skal falle bort, i stedet etterlyser de en bredere gjennomgang av hele drosjefeltet.

Departementets høringsnotat handler om samkjøring, aldergrense for løyvehavere og tilknytning til drosjesentraler, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) til Dagbladet.

- Vi er ikke invitert til å mene noe om tjenester som Uber skal være løyvepliktig eller ikke. Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring, mener Berg.

Høyres fraksjonsleder i Oslo og leder for samferdselskomiteen, Eirik Lae Solberg (H), er skuffet over at Oslo-byrådet nå ikke griper muligheten til å avregulere taxi-næringen. Det vil tjene Oslo-befolkningen og skape bedre konkurranse, mener han.

- Muligheten for å fjerne løyveordningen og innføre en ny ordning uten løyver, har vært diskutert lenge. Når departementet nå sender et forslag om omfattende endringer i yrkestransportloven, så er det en anledning til å diskutere kommunenes mulighet til å velge bort dette systemet, mener Solberg. Han kommer ikke til å la anledningen gå fra seg:

- Vi kan ikke lukke øynene for at det pågår store endringer innenfor drosjemarkedet, og at Uber er med på å presse de endringene frem. Endringene som pågår i taximarkedet er åpenbart heller ikke ukjent for byrådspartiene, når de også har benyttet seg av Uber selv, sier Solberg.

Varsler nasjonal debatt

Det ligger i kortene at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil benytte anledningen til å presse på for at kommunene skal kunne avvikle løyveordningen lokalt, noe som igjen åpner for å legalisere de tjenester som Uber tilbyr.

De tre partiene har fremmet et tilleggsforslag som de nå varsler at de vil sørge for at kommer frem til myndighetene sentralt.

- Vi kommer også til å ta dette opp med våre stortingsgrupper og argumentere for det. Og hvis ikke byrådet støtter vårt forslag, kommer vi til å sørge for at departementet får det ettersendt, sier Lae Solberg.

- Vi sier klart fra at vi ønsker å innføre et system der kommunene selv skal få bestemme hvorvidt man skal ha en løyveordning eller ikke, sier Lae Solberg.

Men i sin tilbakemelding til Dagbladet gjør byråd Berg det klart at hun mener at løyver ikke er opp til debatt nå.

- Framtidig regulering av Uber og liknende tjenester er mye mer vidtrekkende enn de justeringene i lovverket departementet nå har sendt på høring. Det er ikke byrådet som sier Uber skal være løyvepliktig, det er et premiss departementet legger til grunn og det tar byrådet til etterretning, skriver Berg.

Vil ha frislipp av drosjer

Med noen få unntak kreves det i dag løyve for all slags persontransport mot betaling.

Privatpersoner kan bare ta betalt for å kjøre kolleger eller naboer som sitter på til jobben eller bussen. Regjeringens forslag innebærer en liten oppmyking, og åpner for at «samkjøring skal tillates når den som rår over bilen tar med seg personer med sammenfallende transportbehov», ifølge forslaget.

Men en oppmyking av regelverket om samkjøring er ikke nok for Høyre. De vil også ha en ordning der alle som ønsker å levere persontransport mot betaling skal få lov til å gjøre det, om de innfrir noen enkle kvalitetskrav.

- Vi må komme tilbake til hva kvalitetskravene skal være konkret. Det kan dreie seg om vandel, at man snakker norsk, har førstehjelpskurs og kan bistå mennesker med nedsatt funksjonsevne, utdyper Solberg.

Uber er løyvepliktig i dag

I sin behandling av høringen skriver Oslo-byrådet at de forstår departementets forslag slik at det stadfester dagens regler om at Uber driver transport mot betaling, og dermed er løyvepliktig:

«Et vilkår om sammenfallende transportbehov innebærer at profitterende samkjøringstjenester faller utenfor bestemmelsen og dermed er løyvepliktig. Dette innebærer at Uber og lignende tjenester fremdeles anses som løyvepliktig transport», heter det i Oslo-byrådets beskrivelse av departementets forslag.

Da Oslo-byrådet behandlet departementets forslag 9. februar i år, ga de sin tilslutning til departementets syn angående Uber:

«Kommunen støtter departementets avgrensning av samkjøring opp mot kommersielle transporttjenester som transportnettverksselskaper, som f.eks. Uber, ved vilkår om at transportbehovet til passasjer må sammenfalle med transportbehovet til sjåføren», heter det i Oslo-byrådets forslag til høringsuttalelse.

Les hele høringsuttalelsen fra Oslo-byrådet om samkjøring og Uber her.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) bekrefter at Oslo-byrådet er enig med departementet i forståelsen av hvilke regler som skal gjelde for Uber.

- Vi enig med departementet i at Uber ikke primært er en samkjøringstjeneste, all den tid samkjøring handler om å ta med seg passasjerer på en reise som allerede er planlagt. Ved samkjøring er det sjåførens behov som er utgangspunktet, ikke passasjerens. Dette til forskjell fra taxikjøring, hvor reisen ikke finner sted med mindre kunden bestiller den, skriver Berg i en tilbakemelding til Dagbladet.