- Tegner et bilde av et land som flyter av melk og honning

Dagbladets kommentator Stein Aabø sier den nye regjeringen overtar en økonomi i god stand.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STORTINGET (Dagbladet): Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la i dag frem forslaget til statsbudsjettet for 2014. På pressekonferansen som startet 11.30 kommenterte Johnsen mer detaljert.

Sigbjørn Johnsen startet pressekonferansen med å snakke om viktigheten av oljevirksomheten, inflasjon og de norske bankene.

- Oljevirksomheten spiller fortsatt en stor rolle i norsk økonomi. Jeg vil benytte anledningen til å si at næringen rundt oljevirksomheten, med over 200 000 arbeidere, er en viktig framtidsnæring for Norge, sa Johnsen.

Et annet viktig moment var finansiell stabilitet. Her trakk han frem den internasjonale enigheten om nye og strengere kapitalkrav etter finanskrisa. Nye krav ble vedtatt av Stortinget 10. juni.

Riktig pengebruk Sigbjørn Johnsen mener den avgående regjeringen har funnet det riktige beløpet å bruke i statsbudsjettet for 2014.

- Vi har jobbet lenge med dette budsjettet. Det er klart at dette budsjettet er litt spesielt, men jeg mener den pengebruken vi har lagt opp til er bra, sa Johnsen.

Han sa videre at den nye regjeringen vil ha kort tid til å forandre budsjettet, men at det er mulig hvis de vil det.

For den nye regjeringen, som etter alt å dømme tiltrer denne uka, blir statsbudsjettet den første, skjellsettende saken på agendaen. Når de legger fram sitt forslag til endringer rundt 1. november, vil det legge mange av premissene for regjeringsperioden.

Dagbladets kommentator Stein Aabø mener at dette var et godt statsbudsjett.

- Dette var ikke på noen måte noe uansvarlig pengebruk.

Ingen snubletråder Stein Aabø sier han ikke fant noen snubletråder Johnsen har lagt ut i det nye statsbudsjettet.

- Jeg finner ingen snubletråder. Det kan hende den nye regjeringen snubler litt i den rødgrønne politikken, men Johnsen har ikke lagt opp til et formål om at de skal snuble, sier Aabø.

Aabø fastslo at Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen etterlater seg et land «i svært god stand». 

- Dette er et budsjett som tegner et bilde av et land som flyter av melk og honning, sa Aabø.

Mer penger til beredskap og kunnskap Noen av elementene i framlegginga av statsbudsjettet handlet om elleve måneders studiestøtte, fjerning av skatteklasse 2, bygging av et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo, økt NRK-lisens og innføring av to barnehageopptak i året.

- Vi styrker bevilgningen til politiet ved blant annet sikre at flere politistudenter får jobb. Dessuten er det tid for å modernisere ved å bygge ut elektroniske løsninger, sa Johnsen.

Boligpriser - Vi har boligpriser på et høyt nivå, selv om vi ser en liten nedgang de siste årene. Vi skiller oss fra andre land, som for eksempel Danmark, der boligmarkedet har hatt en sterk nedgang, sa Sigbjørn Johnsen.

Et poeng Johnsen tok opp på pressekonferansen var at boligprisene er noe vi bør følge nøye med på framover.

Skolestøtte I tillegg til å innføre elleve måneders studiestøtte fra og med 2015, foreslår regjeringen å bruke 25 millioner kroner til å opprette 400 nye studieplasser.

- Vi har gitt tilskudd til 9100 nye studieplasser de siste åtte årene. Fra 2014-2015 innfører vi også økt studiestøtte. Det er fordi skoleåret 2013-2014 allerede er i gang, sa Johnsen.

Norsk studentorganisasjon, ved leder Ola Magnussen Rydje, var veldig fornøyd etter fremleggelsen av budsjettet.

- Vi har fått gjennomslag for veldig mye i dette budsjettet, sa han til NRK.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram får kunnskapsdepartementet drøyt 79 milliarder kroner å rutte med til neste år. Det er en økning på nærmere 4 milliarder, eller 5,4 prosent, i forhold til i år.

Fokus på jernbane Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke investeringene i jernbanenettet fra 6,4 mrd. kroner i 2013 til 9,9 mrd. kroner i 2014. 

- Dette er strålende og innebærer mer penger enn hva Stortinget vedtok under behandling av Nasjonal transportplan 2014—2023 i juni i år. Vi forventer at den nye regjeringen ikke vil senke ambisjonene, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, i en e-post til Dagbladet. 

- Jernbanen får et stort løft i dette budsjettet. Det er fordi vi blant annet forbereder starten på Follo-tunellen. Dette vil hjelpe folk som skal inn til Oslo, sa Sigbjørn Johnsen.

Et skår i gleden er at de rødgrønne ikke følger opp verken Nasjonal transportplan eller Jernbaneverkets faglige råd om mer penger til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Budsjettforslaget ligger mer enn 0,7 mrd. kroner lavere enn hva transportplanen forutsetter, og ytterligere 1 mrd. lavere enn de faglige anbefalingene. 

- Dette er skuffende. Vi ser gang på gang at jernbanenettet svikter som følge av mer nedbør og tøffere klima, i tillegg til at store deler av jernbanesystemet er nedslitt og sårt trenger fornyelse, påpeker Schlaupitz.

Økt støtte til kultur Budsjettet  for 2014 innebærer en samlet økning for Kulturløftet på 840 millioner kroner (8,4 prosent) fra 2013.

- Dette gir slagkraft og økonomiske muskler til kulturlivet. Det legger et viktig grunnlag for å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for stadig flere, og hever kulturen sin status som samfunns- og politikkområde, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Kulturløftet er oppfylt, sa Sigbjørn Johnsen om de økte midlene til kulturdepartementet.

STATSBUDSJETTET: Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen er fornøyd med statsbudsjettet for 2014, men kalte det litt spesielt. Foto: Cornelius Poppe / NTB
STATSBUDSJETTET: Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen er fornøyd med statsbudsjettet for 2014, men kalte det litt spesielt. Foto: Cornelius Poppe / NTB Vis mer