Tele i fritt fall

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Telenor blir delprivatisert denne helga, i et IT-marked som er i fritt fall. Børsintroduksjonen har vist seg å treffe markedet på et særdeles dårlig tidspunkt. Da Telenor og Telia likevel ikke ble slått sammen for ett år siden, ble Telenor løselig priset til mer enn 200 milliarder. Anslagene ble drevet opp av forestillinger om framtidig vekst som har vist seg helt urealistiske. Den svenske regjeringen budsjetterte med en børsgevinst på 100 milliarder for sin egen delprivatisering av Telia. Etter bruddet med Telenor fortsatte børsintroduksjonen av Telia og aksjen ble lansert som den svenske folkeaksjen. De som kjøpte til introduksjonskursen, tapte 30 prosent av sin investering i løpet av kort tid.
  • Telenor-aksjen er også blitt lansert som en folkeaksje med rabatt for småinvestorer. I øyeblikket ser den ut til å gå samme veien som tidligere forsøk på å lansere såkalte folkeaksjer. Da fristen for tegning av aksjer gikk ut i går, ble aksjeprisen senket til under 50 kroner, som var lavmålet ved introduksjonen. I løpet av helga blir prisen fastsatt til rundt 42 kroner, og verdien av selskapet blir tilsvarende lav. Telenor får langt mindre kapital enn opprinnelig tenkt til å betjene sin betydelige gjeld. Med den prisen som nå virker sannsynlig, er Telenor et selskap verd ca. 60 milliarder kroner. Vi håper det er lavt nok til at småinvestorene ikke taper penger i dagens marked.
  • IT-bransjen og telebransjen er utvilsomt framtidsrettede virksomheter, men de siste årene har vært preget av den rene fantasiprisingen av IT-ideer og bobleselskaper. Den såkalte korreksjonen som nå er i gang, er sunn på lengre sikt, og vil igjen føre til at også IT-selskapene vurderes etter sin lønnsomhet, sine eiendommer og sitt kundegrunnlag, som er de klassiske verdimålene. Telenor er et solid selskap som har klart seg godt etter at også det norske telemarkedet ble avregulert. Det er en særlig styrke for selskapet at det har posisjonert seg godt i det sterkt voksende mobilmarkedet.