- Teleproblemene var løst

- Stortinget ble ikke informert om mulige problemer med fusjonsavtalen fordi det ikke var noen problemer, sa samferdselsminister Fjærvoll i dag. Opposisjonen er så langt ikke fornøyd med svarene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed kan regjeringskrise ikke utelukkes når saken kommer opp til sluttbehandling i Stortinget.

Høyre og Arbeiderpartiet mener fortsatt at Fjærvoll burde gitt Stortinget mer informasjon forut for vedtaket om å godkjenne fusjonsplanene.

Lederen i Stortingets samferdselskomite, Oddvard Nilsen (H), sier det ikke er sikkert at Høyre ville godkjent fusjonen dersom partiet hadde hatt opplysningene som er kommet fram i frigitte dokumenter fra regjeringens rådgivere de siste dagene.

- Saken står omtrent der den sto før høringen, sier Nilsen til NTB.

- Saken ser like alvorlig ut som den var før høringen startet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Satset offensivt

Samferdselsminister Fjærvoll gikk høyt ut på banen i dagens høring om den havarerte telefusjonen. Han avviste i den innledende utspørringen at regjeringen ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget.

Helt sentralt i dagens høring sto advarselene fra regjeringens juridiske rådgivere i advokatfirmaet BAHR.

I et brev av 15. mars 1999 skriver firmaet at det kunne oppstå uenighet om aksjonæravtalen, avtalen som ifølge regjeringen skulle sikre den for norsk side avgjørende likevekten mellom storebror Telia og lillebror Telenor.

Kan ikke Fjærvoll gi gode svar på hvorfor Stortinget ikke ble informert om mulige problemer med avtalen, står hans politiske liv, og i ytterste konsekvens, hele Bondevik-regjeringens liv i fare.

Komiteens leder Oddvar Nilsen måtte gjentatte ganger spørre Fjærvoll hvorfor disse mulige problemene ikke var beskrevet i regjeringens proposisjon til Stortinget om fujonsavtalen.

- Hvor i proposisjonen er disse problemene beskrevet, ville Nilsen vite.

- Dette var ikke noe problem, sa Fjærvoll, som mente avtalen var vanntett. - Alle problemene var ryddet av veien.

Opposisjonen er så langt ikke fornøyd.

- Dette burde vært omtalt. Om det da ikke er slik at dette problemet er omtalt i en annen sammenheng i proposisjonen. Statsråden har til nå ikke svart på dette, sa Nilsen til NTB i en pause i utspørringene.

Flere av representantene ga under høringene klart uttrykk for at de ikke var fornøyd med Fjærvolls innsats.

- Jeg registrerer at statsråden bruker opp min taletid på å snakke om andre ting enn det jeg spør om, og jeg kan godt skjønne det, utbrøt en irritert Inge Myrvoll fra SV under sin utspørring av Fjærvoll.

Skylder på svenskene

Fjærvoll la, i likhet med Bondevik i sin redegjørelse for Stortinget før jul, skylda for telehavariet på svenskene.

- Er det ikke vilje fra partene å følge opp, så rakner hele avtalen, sa Fjærvoll, og beskyldte indirekte sin svenske motpart for umoralsk oppførsel.

- En slik aksjonæravtale binder begge sider like mye, både moralsk, tillitsmessig og juridisk.

Det er satt av fire timer til utspørringen av samferdselsminsister Fjærvoll i dag. Høringen begynte klokka 11. I tillegg til spørsmålet om hvorvidt regjeringen har oppfylt informasjonsplikten overfor Stortinget, må også Fjærvoll svare på hvorvidt regjeringen har ivaretatt nasjonale interesser på en tilfredsstillende måte i tele-saken. Samferdselskomiteen skal etter planen avgi sin innstilling 27. januar.

I HARDT VÆR: Opposisjonen er ikke fornøyd med samferdselsminister Fjærvolls svar under dagens høringer.