Tempoet i Nordsjøen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det mangler ikke på advarsler om overoppheting av norsk økonomi for tida. Dagen etter at sentralbanksjef Kjell Storvik kom med sin refs av våre politiske myndigheter, ble OECDs årlige rapport om Norge lagt fram. Organisasjonen ønsker strammere finanspolitikk for å unngå ny inflasjon og lønnsvekst.
  • Både Norges Bank og OECD har for vane å utstede slike advarsler. Erfaringen viser at de ikke alltid har vært like berettiget. Dessuten har de en tendens til å stille ensidige krav til finanspolitikken. Men det er god grunn til å rette oppmerksomheten mot andre faktorer også. Blant annet spiller investeringene i Nordsjøen en viktig rolle i vår økonomi.
  • De siste åra har det skjedd en sterk økning i disse investeringene. I år regner Finansdepartementet med at beløpet vil komme opp i 65 milliarder kroner. Det er 13 milliarder mer enn man trodde for kort tid siden. Når vi vet at Stortinget krangler om et par- tre milliarder på statsbudsjettet hver høst, skjønner vi hvilken betydning Nordsjøen har.
  • Dagens investeringer er resultat av vedtak som for lengst er gjort i de enkelte oljeselskapene etter at de har fått konsesjoner fra staten. Det er en kjensgjerning at den forrige regjeringen førte en meget liberal tildelingspolitikk. Dette har i sin tur sprengt kapasiteten i den oljerelaterte industrien. Kostnadene fyker i været samtidig som oljeprisene er lave. Derfor stiller oljeindustrien seg positiv til samtaler med regjeringen for å dempe aktiviteten. Nokså overraskende kommer også Jens Stoltenberg med samme anbefaling. Det er nye toner fra den tidligere så utbyggingsivrige olje- og finansministeren.
  • Det er nå viktig at disse samtalene lykkes. Vi har en mistanke om at oljeselskapenes plutselige velvilje skyldes dagens oljepris. Men norsk oljepolitikk skal være langsiktig og verdiskapingen komme hele samfunnet til gode. Det er slike perspektiver som må styre utviklingen på sokkelen.