Tengs-advokat fikk insider-råd

Et tilfeldig møte med den norske vikardommeren i Strasbourg, Stein Evju, gjorde at advokat Sigurd Klomsæt i 12. time gjorde om store deler av innlegget han skal holde for menneskerettighetsdomstolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette ga meg en del å tenke på og jeg vil gjøre flere forandringer. Blant annet vil jeg bli mye mer konkret, forteller Klomsæt, som tirsdag skal prosedere i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for Birgitte Tengs' fetter.

Klomsæt og advokatkollegene Christian Wiig og Sverre Næss var akkurat ferdig med et kort orienteringsmøte med den norske utrederen Søren Prebensen i Strasbourg-domstolen, da de helt tilfeldig traff Stein Evju. Det resulterte i en lengre prat der Evju helt uformelt tipset om hvordan advokatene bør gå fram når de tirsdag skal prosedere sine saker muntlig.

Evju er til daglig professor ved BI, og har tidligere vært formann i Trygderetten. Han er i tillegg leder av en europeisk ekspertkomité for overholdelse av sosiale rettigheter, samt at han fungerer som vikardommer i Strasbourg.

- Evju er ad-hock-dommer og har en del ganger steppet inn for Hanne Sofie Greve, bekrefter utreder i domstolen, Søren Prebensen, til NTB.

Evju vet dermed hvordan dommerne reagerer på advokatenes prosedyrer, og hva de legger vekt på. Det var verdifull informasjon som de norske advokatene trykket til sitt bryst.

En av de dommerne som skal være med å avgjøre de norske sakene, er norske Hanne Sofie Greve. Hun kom til Strasbourg fra jobben som dommer i Gulating lagmannsrett. Der var hun forberedende dommer for Birgitte-saken før hovedforhandlingen i straffesaken startet i lagmannsretten. I den forbindelse sa Greve blant annet ja til å trekke inn både privatetterforsker Harald Olsen og den engelske vitnepsykologen Gisli Gudjonsson.

I mars 1998 trakk hun seg imidlertid fra saken da hun ble utnevnt til dommer i Strasbourg. Begrunnelse hennes var nettopp at saken en gang kunne komme dit.

Greve selv ville ikke snakke med pressen mandag, men kontorsjef Roderick Liddell ved Strasbourg-domstolen viser til at det alltid er med en dommer fra det landet saken gjelder, og hevder at Greve ikke er inhabil i Birgitte-saken.

- Poenget med å gjøre det sånn er nettopp at en av dommerne kjenner landets rettssystem og rettspraksis, sier Liddell.

Ingen av partene i de norske sakene er kommet med innsigelser mot at Greve er blant dommerne. Spørsmålet retten skal behandle har heller ingen ting med selve straffesaken mot Birgitte Tengs' fetter å gjøre, men derimot med den påfølgende erstatningssaken hvor 25-åringen ble dømt til å betale avdødes foreldre 100.000 kroner i oppreisning selv om han var frifunnet for drapet.

(NTB)