LANGT, LANGT UTE: Slik ser en kunstner for seg Planet ni, som ifølge teorier ligger gjennomsnittlig 700 astronomiske enheter (avstanden mellom jorda og sola) fra sola, som skimtes langt, langt i det fjerne. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Scanpix
LANGT, LANGT UTE: Slik ser en kunstner for seg Planet ni, som ifølge teorier ligger gjennomsnittlig 700 astronomiske enheter (avstanden mellom jorda og sola) fra sola, som skimtes langt, langt i det fjerne. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB ScanpixVis mer

Astronomi

Teorien om Planet ni motbevist

Astronomer har funnet alternativ forklaring på mystiske observasjoner i det ytre solsystemet.

De siste åra har et av de store spørsmålene blant astronomer vært om en kjempeplanet, kalt Planet ni, fins langt ute i det ytre solsystemet. Men nå har teorien fått et skudd for baugen etter at to forskere har funnet en plausibel alternativ forklaring på hva vi egentlig ser langt der ute.

- Vi ønsket å se hvorvidt det kunne finnes en annen, mindre dramatisk og kanskje mer naturlig årsak til de uvanlige banene vi ser i noen av de fjerne objektene, sier den ene forskeren, Antranik Sefilian ved Cambridge-universitetet, ifølge teknologinettsida Boy Genius Report.

Solsystemet har åtte kjente planeter. Pluto ble tidligere regnet som den niende planeten, men ble degradert til dvergplanet i 2006.

Avvikende baner

Teorien om Planet ni bygger på observasjoner av at «noe» påvirker legemer i det såkalte Kuiperbeltet - en slags sverm av isobjekter som ligger utenfor Neptuns bane - gjennom sin gravitasjon, slik at objektene har avvikende baner.

Flere forskere, blant andre Mike Brown og Konstantin Batygin fra California Institute of Technology, får disse avvikene til å stemme med en kjempeplanet på størrelse med Neptun, som går i en stor og langvarig elliptisk bane rundt sola - gjennomsnittlig 700 astronomiske enheter, eller 20 ganger Neptuns avstand fra sola. Omløpstida er på mellom 10 000 og 20 000 år.

Men Sefilian og hans kollega Jihad R. Touma ved American University of Beirut, som har publisert forskningsrapporten i Astronomical Journal, undersøkte om gravitasjonspåvirkningen kunne komme fra noe annet enn en stor planet.

PLANET NIS BANE: Astronom Mike Brown, en av de fremste tilhengerne av Planet ni-teorien, viser hvordan planetens bane må arte seg. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / NTB Scanpix
PLANET NIS BANE: Astronom Mike Brown, en av de fremste tilhengerne av Planet ni-teorien, viser hvordan planetens bane må arte seg. Foto: Mario Anzuoni / Reuters / NTB Scanpix Vis mer

- Vi tenkte: Istedenfor å ta høyde for en niende planet, og så bekymre oss over dens opprinnelse og uvanlige bane, hvorfor ikke rett og slett gjøre rede for gravitasjonen fra små objekter som utgjør ei skive bortenfor Neptuns bane, og se hva den gjør for oss? sier forskeren.

Mest plausibelt

Som sagt, så gjort. De to vitenskapsmennene la inn en mengde små objekter spredt utover et stort område i datamodellen. Resultatet ble at småobjektene gjør samme jobb som Planet ni, og det er også den mest plausible forklaringen, siden vi ennå ikke har sett snurten av planeten.

Småobjektene i skiva har en samlet masse ti ganger så stor som jordas, sier forskerne ifølge den britiske avisa Independent.

Men også denne teorien har sine problemer. Det største er at vi sitter nær sentrum av solsystemet og prøver å observere noe som ligger i ytterkanten.

- Det er nærmest umulig å se hele greia på en gang, sier Sefilian.

Han legger til:

- Vi har ikke direkte observasjonsbevis for skiva, men det har vi heller ikke for Planet ni - det er grunnen til at vi undersøker andre muligheter.

SJANSE FOR LIV: NASA har oppdaget et solsystem med sju jordlignende planeter. Denne planeten går i bane rundt en rød dvergstjerne 40 lysår unna kloden vår. Her er en animert framstilling av reisen fra vår klode til «superjorden». Video: European Southern Observatory Vis mer V... Vis mer

Konspirasjonsteorier

Tanken om en uoppdaget enorm planet i ytterkanten av solsystemet har fascinert astronomer og andre i lange tider. De siste hundre åra har oppfatningen om eksistensen av Planet X eller Nibiru versert - ikke minst i enkelte dommedagsmiljøer.

Disse miljøene kobler Nibiru til en kataklysmisk hendelse i begynnelsen av vårt århundre, der planeten kolliderer med jorda eller passerer så nær at den ødelegger vår hjemplanet gjennom blant annet polskifte og forskyvninger i jordskorpa.

Konspirasjonsteoretikere mener myndighetene er klar over Nibirus eksistens, men holder den hemmelig for befolkningen. Denne oppfatningen tilbakevises imidlertid på det sterkeste av det vitenskapelige miljøet.