Oslo  20100922.
Olje- og energiminister  Terje Riis-Johansen  mottar onsdag rapport fra ekspertutvalg for økt utvinning av petroleumsressurser på norsk sokkel. 
Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
Oslo 20100922. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottar onsdag rapport fra ekspertutvalg for økt utvinning av petroleumsressurser på norsk sokkel. Foto: Aleksander Andersen / ScanpixVis mer

Terje Riis-Johansen ble grillet i Stortinget

Høyre og Frp vil ha klarhet i hvem som visste hva og om de ulovlige pengegavene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen med sin statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp) stiller til høring i dag om pengegavene til Sp.  Først ut er Terje Riis-Johansen. Følg sendingen her.

Ministeren holder fast ved sin tidligere forklaring.

- Lovavdelingen har konkludert med at jeg ikke er inhabil ved Olje- og energidepartementets behandling av saker der de to kraftselskapene er part. Som jeg allerede har redegjort for ble jeg først  kjent med pengegaven via offentliggjøringen av partistøtte 8. sept i år. Før dette ble jeg aldri orientert om partistøtten, verken skriftlig eller muntlig. Etter at saken kom opp har jeg gått gjennom de kilder jeg har hatt tilgang på for å se om hvilke opplysninger jeg har hatt tilgang til. Det finnes ikke grunnlag for påstand om manglende upartiskhet i saksbehandlingen i departementet.   Den eneste informasjonen som kan forstås som pengestøtte, framgår som en hale til en epost der Ivar Egeberg skriver Troms Kraft hjelper meg med noen kroner, og seinere en epost der han ber meg sette av tid til ei gruppe som jobber med fornybar energi. Møtet ble Egeberg ble aldri avholdt, og eposten ikke besvart, sier Terje Riis-Johansen.

- Følte du ikke at du hadde en undersøkelsesplikt når generalsekretæren nevnte at han jobber med finansiering? Ville det ikke være naturlig for deg å undersøke om ikke pengestøtte kunne dreie seg om pengestøtte fra kraftselskaper, spør Per Kristian Foss (H), men får ingen nye svar fra Terje Riis-Johansen.

Heller ikke statssekretær Sigrid Hjørnegård kommer med noe nytt. Foss konfronterer henne med eposten fra tidligere generalsekretær Ivar Egeberg der støtten var nevnt og som hun besvarte.

- Du leste bare slutten av eposten? Er det vanlig at du begynner å lese dem bakfra?
- Det var i alle fall faktum her. Jeg registrerte ikke noe annet i den eposten, sier Hjørnegård.

- Har statssekretæren vært uoppmerksom? spør Aps Martin Kolberg Terje Riss-Johansen.
- Det tilflyter en stor mengde epost, og det skal ikke forundre meg om at dette skjedde seint på kvelden. Det går ikke an å vurdere sånne spørsmål uten å vite arbeidsmengde og stressnivå i et departement, svarer Riis-Johansen.

Terje Riis-Johansen garanterer at alle relevante eposter i forbindelse med saken er offentliggjort. Han forteller også at det er begrenset politisk handlingsrom i Olje- og energidepartementet, og at det er embedsverket som gjør det meste av jobben med konsesjonssøknadene.

Frps Anders Anundsen refererer en sak i avisa Nationen der Ivar Egeberg sier at han diskuterte finansiering av prosjektet med Terje Riis-Johansen, men at firmanavn bevisst ble holdt skjult. Terje Riis-Johansen sier at han ikke har diskutert dette med Egeberg.

- Til tross for at fornybar energi ligger under ditt departement, var du overhodet ikke interessert i det prosjektet partiet skulle drive med?

- Nei, svarer Riis-Johansen.

Han har heller ingen forklaring på at Egeberg i en epost nevner at de skulle sende faktura for en Sp-annonse til departementet.
- Jeg tror de fleste ser på denne uttalelsen som uforståelig, sier Terje Riis-Johansen.

Overfor sin partikollega Ola Borten Moe beskriver han departementets og politisk ledelses rolle i fornybarprosjektet som «nærmest ikke-eksisterende». Om saksbehandlingen av kraftselskapenes konsesjoner i departementet sier han at han er trygg på at det ikke lå noen koblinger eller skjulte bindinger til grunn for saksbehandlingen.

Til KrF-representant Hans Olav Syversen sier Terje Riis-Johansen at han tror kraftselskapene hadde baktanker med pengegavene.

- Tror du pengene ble gitt av idealistiske årsaker, eller tror du selskapene kan ha hatt noen baktanker med gavene?

- Jeg tror ingen penger gir penger av idealistiske årsaker. Så er det ikke mulig for meg å vurere om prosjektet som sådan var en reell motivasjon nok for selskapene og ønske om at det ble jobba med spørsmålet.

- Hva skulle til for at du skulle ha vært inhabil? Hadde du vært inhabil hvis du hadde lest din epost? spør Trine Skei Grande
- Nei, ikke nødvendigvis. Det er lovavdelingen som skal vurdere min habilitet. Hadde jeg kjent til pengestøtten hadde jeg vært inhabil, svarer Riis-Johansen.
- Burde det ikke har ringt et helt klokkespill hos deg da alle disse epostene kom fra Ivar Egeberg?
- Jeg var ikke informert om partistøtte, da jeg ble det ba jeg om å få min habilitet vurdert av lovavdelingen, sier Terje Riis-Johansen.

Ingen må gå
Det er Høyre og Frp som har forlangt høring. De er ikke fornøyde med svarene statsrådene ga i redegjørelsene til Justisdepartementets lovavdeling.

Etter høringen vil komiteen utarbeide en innstilling der partiene framfører den kritikken de mener statsrådene fortjener. Innstillingen vil bli debattert i Stortinget, men får ingen konsekvenser siden de rødgrønne har flertall. Komitéleder Anders Anundsen (Frp) håper høringen vil kaste mer lys over hvem som visste hva på hvilke tidspunkter i 2009 og 2010.

Dette er saken:
I 2008 startet daværende generalsekretær Ivar Egeberg i Sp en kronerulling til inntekt for partiets valgkamp. Med seg hadde han Sp-venn Steinar Dvergsdal og Eidsivadirektør Ola Mørkved Rinnan. Partilederen og olje- og energiministeren skal ha blitt informert om prosjektet i desember 2008, men Terje Riis-Johansen fastholder at han ikke visste om pengegavene fra de statseide selskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft. Statseide selskaper har ikke lov til å gi partistøtte, og om ministeren hadde vært kjent med dette, ville det ha vært problematisk siden departementet har sørget for konsesjoner til disse selskapene. Ivar Egeberg og Liv Signe Navarsete har begge bekreftet at Riis-Johansen bare kjente til fornybarprosjektet, ikke pengegavene. Høyre og Frp stiller seg likevel tvilende til dette. For både olje- og energiministeren og hans statssekretær, Sigrid Hjørnegård, mottok eposter der pengeinnsamlingen ble omtalt. Hjørnegård svarte på en av disse epostene, men sier at hun ikke festet seg ved informasjonen. Opposisjonen har også stilt spørsmål rundt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas utnevnelse av Ola Mørkved Rinnan som ny styreleder i Avinor.

Liv Signe Navarsete kjente til pengegavene, men informerte ikke olje- og energiministeren. Partiledelsen sier at de ikke visste at partistøtten fra kraftselskapene var ulovlig. Partiet har beklaget og levert pengene tilbake.