Terrorkrig og korrupsjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Gjennom sin deltakelse i krigen mot terror fra Manas-basen i Kirgisistan er Norge med på å støtte opp om et gjennomkorrupt system. Som Dagbladet skrev sist fredag, har Adil Toigonbajev, svigersønnen til landets president Askar Akajev, økonomisk kontroll over Manas-basen. Toigonbajev har sikret seg store inntekter blant annet gjennom salg av flydrivstoff og landingsavgifter. Ifølge kirgisiske opposisjonelle drives svært mye av den økonomiske virksomheten i landet gjennom presidentens familiedynasti, uten at inntektene blir skattlagt.
  • Norske F-16-fly opererer fra Manas-basen og gjennomfører nesten daglige tokt over Afghanistan. De norske militære lederne på Manas-basen bekrefter overfor Dagbladet at det eksisterer en korrupsjonskultur, men at dette er en sak norske politikere eventuelt må ta seg av. Lørdag innrømmet UDs pressetalsmann Karsten Klepsvik at forholdene ved Manas-basen ikke er slik Norge ønsker, men at «vi må være realistiske».
  • Norge holder fanen høyt når det gjelder kampen mot internasjonal korrupsjon, og FN har lagt sitt antikorrupsjonskontor til Oslo. Både i norsk oljepolitikk og bistandspolitikk legger man vekt på at virksomheten skal være så renhårig som overhodet mulig. Dette er også helt i tråd med statsminister Kjell Magne Bondeviks uttalte verdinormer.
  • Så er spørsmålet: Skal kampen mot korrupsjon vektlegges også når det gjelder militære operasjoner Norge er med på? Foreløpig har ikke norske politikere tatt en slik debatt, og vi etterlyser en klargjøring. Etter alt å dømme vil norske soldater i framtida delta i flere utenlandsoppdrag der vertslandet ikke akkurat har demokrati og menneskerettigheter på toppen av prioriteringslista. Slike operasjoner vil som i Kirgisistan trolig bli ledet av USA. Selv om Norge ikke kan påtvinge amerikanerne norske moralverdier, burde vi som deltakerland stille visse krav. Gjennom norsk militær innsats bør vi være med på å fremme og ikke undergrave demokratiske verdier.