Thailand: 239 døde i nyttårstrafikken

239 personer mistet livet på veiene i Thailand de siste fire dagene i 2017, opplyser myndighetene.

(NTB): Beredskapsdepartementet i landet er spesielt oppmerksomme på trafikken i uken rundt årsskiftet.

Tallet er lavere enn året før, da 280 mennesker omkom i trafikken på årets siste dager. Til sammen krevde trafikken 478 dødsofre i løpet av uken rundt årsskiftet.

Søndag mistet 65 mennesker livet. Nesten halvparten av dødsulykkene skyldtes ruskjøring, mens høy fart kunne forklare en firedel av ulykkene, ifølge myndighetene. Motorsykler, et populært fremkomstmiddel i det sørøstasiatiske landet, var involvert i rundt 80 prosent av ulykkene.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viste at Libya var det eneste landet i verden med verre statistikk for trafikkdødsfall enn Thailand i 2015. WHO anslår at 36,2 personer per 100.000 dør på veiene i Thailand i løpet av et år. Det betyr at til sammen 24.237 personer omkommer i trafikken.

En annen oversikt viser at Thailand har de tredje farligste veien i verden, etter Malawi og Liberia.