Thor i Odins fotspor

86 år gamle Thor Heyerdahl fortsetter sine utgravninger i Russland - i jakten på Odins røtter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sin høye alder til tross: Thor Heyerdahl (86) vil gjerne fortsette de arkeologiske utgravningene i den sør-russiske byen Asov.

- Selvsagt vil jeg gjerne være aktiv i Asov en sesong til, ettersom jeg har påbegynt dette prosjektet, sier 86-åringen Thor Heyerdahl på telefon til NTB.

Eventyreren har returnert til Tenerife etter å ha avsluttet de arkeologiske utgravningene i Asov ved Dons utløp for i år.

Der er det gjort oppdagelser som underbygger Snorres påstand om at Odin rømte fra asenes land, på østre bredd av Dons utløp, da romerhæren nærmet seg. Snorre skrev også at Odins sønn ble kronet til konge på Jylland det året Jesus ble født. Altså må Odins følge ha dratt fra Asov omkring år 60 før Kristus fødsel, konkluderer Heyerdahl.

Fortsetter

Fra sitt tilholdssted Finca Morra på Tenerife forteller Heyerdahl at fem russiske og fire norske og svenske fagarkeologer har deltatt i utgravningene, og de har hatt hjelp av én norsk og 25 russiske arkeologistudenter. Funnene har vært så rike at det er snakk om å opprette et norsk-russisk forskningssenter i Asov for videre utvikling av graveprosjektet og utveksling av studenter.

- Det er uttrykt sterk interesse fra de norske og russiske sjefarkeologene i Asov-prosjektet om at utgravningene bør fortsette neste år, sier Heyerdahl.

Han har finansiert utgravningene selv og er innstilt på å bruke av egne «mer begrensede midler» også i fortsettelsen, dersom det ikke byr seg andre finansieringsmuligheter. Han håper å få til en utveksling av et begrenset antall studenter, slik at norske arkeologi-studenter kan få erfaring fra Sør-Russland. Han mener at Norge vil være tjent med å være mer i bildet i dette arbeidet.

Dyp graving

Arkeologene har gravd seg gjennom historien nærmest lag for lag ved Asov. På 4-5 meters dyp kom man til såkalt uforstyrrede lag, og fant tallrike keramikkskåler daterbare fra første århundre før Kristus fødsel. Gravingene har foregått helt ned til en dybde på 7,70 meter.

Professor Sergej Loukiashko, som er ekspedisjonens sjefarkeolog, har i en foreløpig rapport har analysert funn fra gravplasser som er avdekket. Han mener funnene peker i retning av to kulturer. For det første Meotenes kultur. Meotene kom til Asov fra sumpene rundt Kuban-elven. Dernest Asenes kultur. Dette var den nomadiske lokalbefolkningen, en gren av den sarmatiske urbefolkningen.

- Styrket tillit

Til NTB sier Heyerdahl at han - sammen med medarbeiderne i Russland og Vest-Europa - har gjort funn i litteraturen og gamle dokumenter som har styrket tilliten til troverdigheten i Snorres historiske hint og opplysninger i Kongesagaene.

Det var på 60-tallet før Kristus at romerne erobret Kuban-området og rykket med lokale allierte mot Asov-havet, slik at Mitrades, kongen i det bosporiske riket, begikk selvmord.

- I Edda skriver jo Snorre med rene ord at det som fortelles er fabuleringer fra vikingenes mytologi og eventyrverden, der han holder Odin som person forsvarlig utenfor kong Gylfes drømmeopplevelser i Gudeheimen, sier Heyerdahl.

(NTB)

GRAVER VIDERE: Thor Heyerdahl satser på å fortsette utgravningene i Asov i Sør-Russland. Han skal fortsatt delta selv - og blir det nødvendig tar han også regningen.