GRILLET: Torsdag var det åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen. Tidligere utdanningssjef, Astrid Søgnen, og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), var i dag kalt inn på høring for å svare på spørsmål. Foto: Bjørn Langsem
GRILLET: Torsdag var det åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen. Tidligere utdanningssjef, Astrid Søgnen, og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), var i dag kalt inn på høring for å svare på spørsmål. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Thorkildsen grillet:
- Er det din lederstil som er problemet?

Astrid Søgnen styrte Oslo-skolen i 18 år. I dag tok hun et knallhardt oppgjør med byråd Inga Marte Thorkildsen.

Astrid Søgnen var først ut i dagens høring i Oslo bystyre, som handler om styringen av Utdanningsetaten i Oslo.

Søgnen var den svært mektige direktøren for Norges største kommunale etat fra 2000 til i fjor høst, da hun ble presset ut av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

- Alt er en konstruksjon

Det var en svært offensiv Søgnen vi fikk høre i bystyresalen. Søgnen startet med å gå knallhardt ut mot sin tidligere politiske sjef, sittende to plasser bortenfor.

- Inga Marte Thorkildsen har skapt et inntrykk av at Utdanningsetaten ikke har gjennomført politiske signaler, startet Søgnen, før hun ramset opp en rekke områder som er viktig for dagens byråd som er gjennomført.

Så overleverte hun en stor bunke dokumenter som skal bevise at hun har rett.

- Alt i denne saken er en konstruksjon av Inga Marte Thorkildsen, sa Søgnen.

- Ærekjær byråkrat

Søgnen avviste gjennom hele innlegget sitt Thorkildsens virkelighetsbeskrivelse, men innrømmer at samarbeidet med Thorkildsen var vanskeligere enn tidligere skolebyråder i Oslo.

Den tidligere skoledirektøren opplevde at hun fikk sterk kritikk av Thorkildsen i media, uten at hun ble innkalt til møter eller fikk konkrete tilbakemeldinger.

- Jeg har opplevd at det har vært en styringsdialog gjennom mediene. Jeg har ønsket å ta dette internt.

Søgnen avsluttet med å si at det har vært et tøft halvår.

- Det har vært en stor menneskelig belastning for en ærekjær byråkrat og leder og leve med beskyldninger om å ikke levere på politiske signaler.

- Jeg kan ikke se at det er gitt signaler som ikke er realisert i samsvar med intensjonene. Jeg har videre ikke på noe tidspunkt blitt varslet om at jeg ikke har skjøttet jobben min. Hadde det vært slik, hadde jeg forventet å bli kalt inn til et møte, avsluttet Søgnen.

- Ikke nyanser

I spørsmålsrunden etterpå fikk Astrid Søgnen spørsmål fra Ap's bystyrerepresentant Eskil Pedersen.

- Det er alltid nyanser. Har du noe ansvar for at det endte på denne måten? spurte Pedersen den tidligere toppbyråkraten.

Men i denne saken er det ikke grått for Astrid Søgnen. Det er svart-hvitt.

- Eskil, det er ikke nyanser. Det er store og alvorlige beskyldninger mot etaten om at vi ikke har levert på politisk bestilling. Det er det dette saken handler om.

- Det har vært alvorlige beskyldninger som er formidlet til allmennheten om at etaten ikke har levert på politiske bestillinger. Jeg er kjempestolt over det vi har levert. Derfor har jeg i dag kommet ut av «pratet» og levert dokumentasjon på hva jeg har levert, sa Søgnen.

Thorkildsens fire eksempler

Inga Marte Thorkildsen trakk fram fire konkrete områder der hun har opplevd dårlig samarbeid med Søgnen og ledelsen i Utdanningsetaten.

  1. Arbeidet med bedret ytringskultur, spesielt med tanke på etterdønningen av Malkenes-saken
  2. «Barnehjernevernet», og implementeringen av det
  3. Gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten
  4. Arbeidet med prøveplanen

Dette er første gang Thorkildsen er så konkret. Men mer konkret ønsket hun ikke å være i dag siden Søgnen er ansatt i kommunen og hun ikke kan uttale seg om enkeltmedarbeidere.

- Det er ingen enkelthendelse det er snakk om, men fra byråd Johansen kom til makten i 2015, har byråden opplevd motstand. Det har vært krevende samarbeid med Utdanningsetaten. Det går på manglende respekt og manglende rolleforståelse.

- Etaten kommer ikke med nok forslag og alternativer for gjennomføringer av politiske beslutninger, sa Thorkildsen.

Bård Folke Fredriksen fra Høyre reagerte sterkt på Thorkildsens redegjørelse. Han mener Thorkildsen bruker det at kommunen er arbeidsgiver for Søgnen som unnskyldning for ikke å være konkret om hva som ligger til grunn for påstanden om manglende gjennomføring.

- Byråden bruker arbeidsmiljøloven som et fikenblad. Hvis bystyret fra i mai til i dag ber om konkrete eksempler på at politiske beslutninger ikke blir gjennomført og vi ikke får svar på det, fratas vi vår mulighet til å føre tilsyn, sa Fredriksen.

- Vi må ha en ryddighet som arbeidsgiver. Jeg har gitt eksempler, så mener jeg at jeg likevel som ansvarlig byråd ikke bør gå inn i detaljene, svarte Thorkildsen.

Hallstein Bjercke (V) reagerer på at han ikke finner «spor av dokumentasjon på manglende samarbeid og lagarbeid» i alle referatene og dokumentene som er frigitt.

- Kan det være din lederstil?

Thorkildsen trakk fram en rekke initiativ fra hennes side for å få til et godt samarbeid med Søgnen og ledelsen i utdanningsetaten. Og la til:

- Jeg kan ta selvkritikk for noen av uttalelsene mine i media.

Bjercke fortsatte med å referere til varselet mot Thorkildsen fra i høst, som kom fra flere ledere i Utdanningsetaten. I varselet heter det: «Byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende».

- Kan dette dreie seg om deg? Din lederstil? Det er ikke første gang du er oppe i en slik situasjon? Spurte Bjercke.

- Det er noe i samspillet mellom oss som har vært veldig vanskelig. Flere av oss må se på hvordan et slikt samspill kan skjære seg, svarte Thorkildsen og så bort på Søgnen.

- Ville ikke møte meg

Astrid Søgnen på sin side mener at hun har tatt flere initiativ til å bedre samarbeidet med byråden.

- Jeg har bedt om mange møter for å ta opp nettopp disse tingene. Det at byråden ikke ville ha møter med meg, ser jeg på som en del av problemet med samarbeidet, sa Søgnen.

- Dere kan lese alle referater og rapporter, men dere finner ikke spor av det vi har snakket om meg.

Om Thorkildsens fire eksempler på manglende samarbeid, har Søgnen følgende å si:

- Hvis jeg i høst hadde visst at byrådens anklage mot meg var disse fire sakene, hadde jeg spart meg for mye uro og bekymring. For på disse områdene har vi levert fra a til å.