KRITIKK: Ingen av de to tidligere bydelsdirektørene kan huske at Thorkildsen gjorde dem oppmerksom på at hun har jobbet for Forandringsfabrikken. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
KRITIKK: Ingen av de to tidligere bydelsdirektørene kan huske at Thorkildsen gjorde dem oppmerksom på at hun har jobbet for Forandringsfabrikken. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Avgått bydelsdirektør:

- Thorkildsen presset bydelene til å bruke tidligere arbeidsgiver

To tidligere bydelsdirektører kan heller ikke huske at Thorkildsen informerte om at hun har jobbet i Forandringsfabrikken. Byrådet viser til at Thorkildsens CV ligger åpent på nett.

I varselet mot henne beskyldes skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for å ha presset utdanningsetaten i Oslo til kjøpe tjenester fra stiftelsen Forandringsfabrikken, som er Thorkildsens tidligere arbeidsgiver.

Dette avvises av Thorkildsen, som hevder hun bare «ivret» for samarbeid.

Kari-Anne Mathisen, tidligere bydelsdirektør for Bjerke, forteller Dagbladet at Thorkildsen presset på for at bydelene i Oslo skulle bruke Forandringsfabrikken.

Dette skal ha skjedd på egne møter mellom alle bydelsdirektørene og Thorkildsen, ifølge Mathisen. Hun sier instruksene ble gitt muntlig fra Thorkildsen.

- Forandringsfabrikken var ofte tema i møtene mellom alle bydelsdirektørene og Inga Marte Thorkildsen. Jeg opplevde at Thorkildsen presset på for at bydelene som ikke brukte Forandringsfabrikken, måtte begynne å gjøre det så raskt som mulig, sier Mathisen.

Talskvinne for Thorkildsen, byrådssekretær Anna Tresse (SV), avviser påstandene og viser bl.a. til at byrådens tidligere arbeidsforhold ligger fritt tilgjengelig for alle.

- Voldsom aktivitet

Som Dagbladet tidligere har skrevet, har Thorkildsen aldri fått sin habilitet overfor Forandringsfabrikken vurdert. Å be bydeler eller utdanningsetaten kjøpe tjenester fra én aktør uten anbud, kan medføre lovbrudd avhengig av verdien på tjenesten.

- Vi brukte Forandringsfabrikken før Thorkildsen ble skolebyråd også. Men etter at hun kom inn, ble det en voldsom aktivitet. Hun brukte dem som innledere på møter, og var veldig klar på at vi burde samarbeide tett med Forandringsfabrikken, sier Kari-Anne Mathisen videre.

Thorkildsen var ansatt i Forandringsfabrikken fram til hun ble byråd i 2015.

- Fortalte aldri om arbeidsforhold

Heidi Larssen, tidligere bydelsdirektør for Grünerløkka, sier Thorkildsen ikke presset henne.

URYDDIG: Heidi Larssen mener Thorkildsens håndtering ikke har vært god nok. Foto: Stortinget
URYDDIG: Heidi Larssen mener Thorkildsens håndtering ikke har vært god nok. Foto: Stortinget Vis mer

- Men jeg kjenner absolutt igjen at vi ble tydelig oppfordret, ja. Vi på Grünerløkka hadde allerede brukt Forandringsfabrikken. Jeg er ikke kjent som en som lar meg presse, så det er uansett ikke noen vits i presse meg, sier Larssen.

Hun hevder samtidig at Thorkildsen aldri informerte bydelsdirektørene om sitt forhold til Forandringsfabrikken. Larssen sier hun ble overrasket da hun forsto at Thorkildsen faktisk hadde jobbet for aktøren hun roste opp i skyene.

- Hun sa aldri at hun hadde jobbet der. Jeg leste om det i pressen nylig, og det forbauset meg. Min bydel har vært veldig fornøyd med Forandringsfabrikken, men når Inga Marte Thorkildsen profilerer dem såpass mye som hun gjorde på møtene med bydelsdirektørene, burde hun informere om sitt forhold til Forandringsfabrikken. Jeg føler hun har opptrådt uryddig, sier Larssen.

Heller ikke Kari-Anne Mathisen sier hun husker at Thorkildsen noen gang informerte bydelsdirektørene om sitt tidligere arbeidsforhold til Forandringsfabrikken.

Maktkamp

En sentral kilde i Utdanningsetaten forteller Dagbladet at de opplevde at Thorkildsen presset på for at etaten skulle bruke Forandringsfabrikken. Kilden i etaten sier Thorkildsen drev «promoterering» av Forandringsfabrikken.

At det har vært et anstrengt samarbeidsklima mellom Inga Marte Thorkildsen og ledelsen i utdanningsetaten, har vært kjent lenge. Saken toppet seg da utdanningsdirektør Astrid Søgnen ble bedt om å gå på et møte 6. september. Like etter kom varselet mot Thorkildsen fra utdanningsetaten.

I tre anonyme varsler beskyldes hun for blant annet mobbing, trakassering og regelbrudd. Som Dagbladet tidligere har skrevet, er det også kommet påstander om brudd på taushetsplikten og «gravlegging» av brysomme dokumenter.

Viser til bio på nettet

Verken Mathisen eller Larssen har tidligere uttalt seg i varslersaken mot Thorkildsen. Larssen har én periode bak seg på Stortinget som vara for Høyre.

Thorkildsen lar byrådssekretær Anna Tresse (SV) svare på sine vegne.

- Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap har verken instruert eller pålagt bydeler eller underliggende etater om å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med Forandringsfabrikken. Vi har ikke nevnt Forandringsfabrikken i forslag til budsjettet eller gitt et slikt pålegg i andre styringsdokumenter, sier Tresse.

I tillegg har Tresse følgende kommentar til saken:

- Jeg er glad for at flere bydeler har gjort egne vurderinger og valgt å samarbeide med Forandringsfabrikken, allerede før det rødgrønne byrådet tiltrådte. Det tyder på at Forandringsfabrikken har bred tverrpolitisk støtte, fra høyre til venstre. Jeg vet også at flere bydeler har rekruttert lokale «proffer», som er barn og unge som har erfaringer fra systemene, som bidrar til å kvalitetssikre og videreutvikle tjenestene våre. Det er det som er det viktigste for oss, nemlig at vi utvikler tjenestene våre i tråd med god kunnskapsbasert praksis. Det betyr at vi er nødt til å hente inn kunnskap både fra forskningen, fra fagfolk og fra «brukere». Når det gjelder oppveksttjenestene, er det barn og unge som er «brukerstemmen».

VIL IKKE SVARE: Inga Marte Thorkildsen ønsker ikke å svare på spørsmål som omhandler avsløringene om varsler mot henne. Reporter: Arnhild Aass Kristiansen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

- Forandringsfabrikken er et nasjonalt kunnskapssenter som innhenter nettopp denne kunnskapen fra barn og unge som har erfaring fra ulike systemer over hele landet, det være seg barnevern, psykisk helsevern, skole, eller annet. Det er en viktig kilde til kunnskap fra barn og unge, sammen med andre kilder, som for eksempel Elevorganisasjonen, sier Tresse.

Hun mener Thorkildsen aldri har forsøkt å skjule sitt tidligere arbeidsforhold i Forandringsfabrikken. Tresse viser til at alle som ønsker det, kan lese Thorkildsens CV på kommunens nettsider.

- Jeg er imidlertid overrasket over at to tidligere bydelsdirektører spekulerer på om byråden skal ha forsøkt å holde sitt avsluttede arbeidsforhold til Forandringsfabrikken skjult. På kommunens nettsider har det helt siden Thorkildsen tiltrådte i oktober 2015 ligget en kort biografi om hennes bakgrunn, og der står det tydelig at hun tidligere har arbeidet i Forandringsfabrikken. Dette er åpne nettsider som alle har tilgang til. Se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/byradet/byrad-for-oppvekst-og-kunnskap/biografi-inga-marte-thorkildsen-article40689.html, skriver Tresse i en e-post til Dagbladet.