Thune gransker UDI-ansatte

Privatetterforsker Ola Thune gransker nå Utlendingsdirektoratet og to av deres saksbehandlere. Saksbehandlerne er anmeldt til politiet for grov uforstand i tjenesten etter at de avslo den tuberkulosesyke kosovoalbanske jenta Ilirida Nimanajs (3) søknad om opphold i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har gått til det skrittet å kontakte en privat etterforsker fordi det så langt har vist seg umulig å få ut dokumentasjon på UDIs saksbehandling i dette tilfellet, sier Henrik Broberg i Regnbuen Antirasistisk Organisasjon i Tromsø.

Verken Ola Thune eller hans medarbeider Tor Martin Bjerke vil kommentere saken.

Advokathjelp

Også advokat Arild Humlen arbeider med saken for Regnbuen Antirasistisk Organisasjon og professor Kristoffer Gjøtterud. De står bak anmeldelsen mot underdirektøren og førstekonsulenten i UDI.

- Min jobb blir å følge opp anmeldelsen av UDI og de to saksbehandlerne, og gjennomgå papirer, dokumenter og eventuelle bevis, sier Humlen til Dagbladet.

Humlen legger ikke skjul på at han finner det vanskelig å skjønne hvilke dokumenter UDI henviser til i avslaget på opphold i Norge.

Mistet støtte

Familien Nimanajs kamp

  • UDI avslo 16. mars i år den kosovoalbanske familien Nimanajs søknad om opphold i Norge. Medisinskfaglige instanser i Norge advarer mot retur av familien før oppfølgingen er avsluttet.
  • Regnbuen Antirasistisk Organisasjon ønsker at UDI og saksbehandlerne blir stilt strafferettslig ansvarlig for avslaget og har politianmeldt saken. UDI hevder på si side at FNs helseadministrasjon i Kosovo har opplyst at behandlingstilbudet for tuberkulosesyke i provinsen er godt.

UDIs informasjonssjef Frode Forfang sier til Dagbladet at enhver som har fullmakt fra partene i saken, kan få innsyn i dokumentene. Dette gjelder også en eventuell privat etterforsker.

- Men UDI har ingen kommentar til at private etterforskere blir engasjert i en sak som dette, sier Forfang til Dagbladet. Familien Nimanaj bor fortsatt i Narvik og har fått lov til å bli i Norge inntil deres klage på UDIs vedtak er ferdigbehandlet av den nye utlendingsnemda.

Men familien har mistet retten til tilbakevendingsstøtte på 75000 kroner i og med at de ikke reiste frivillig til Kosovo innen fristen UDI satte.

VENTER: Tuberkulosesyke Ilirida Nimanaj (3) og familien bor fortsatt i Narvik og har fått lov til å bli i Norge inntil klagen på UDIs vedtak er behandlet av den nye utlendingsnemda. Her er 3-åringen sammen med moren Valbona og søsknene Ylberina (8 mnd) og Behaz (5).