- Ti år riktig straff

KRISTIANSAND (Dagbladet.no): Jan Helge Andersens forsvarer Ben Fegran mener hans klient kun er skyldig i forsettlig drap og overgrep på en av jentene. Han mener ti års fengsel vil være en passende straff.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ben Fegran mener hans klient Jan Helge Andersen kun er skyldig i deler av den omfattende tiltalen i barnedrapssaken, og at han må få redusert straff siden han har tilstått.

- Han har i høyeste grad hjulpet politiet å oppklare saken, sa Fegran, som også mente det ville stride mot den 'almenne rettsfølelse' å ikke skille i straff mellom de to tiltalte.

- På den ene siden har vi den passive som uten skyld er brakt opp i situasjonen, og på den andre siden den aktive pådriveren, sa Fegran og indikerte at ti år ville være en passende straff for Andersen. Hvis retten finner han skyldig i hele tiltalen, mener Fegran 15 år år ville være passende.

Fegran mener også at det ikke er grunnlag for å idømme Andersen sikring.

- Det er ikke kvalifisert fare for gjentagelse av lignende handlinger, og han kan ikke regnes å ha mangelfullt utviklede sjelsevner, sa Fegran.

De to rettspyskiatrisk sakkyndige som har observert Andrersen har ikke greid å bli enige om han har mangelfullt utviklede sjelsevner, og om det foreligger fare for gjentagelse.

Aktor la i går ned påstand om 21 års fengsel og ti års sikring for begge tiltalte.

Kritiserer klienten

Fegran mener hans klient bare er skyldig i forsettlig, og ikke overlagt drap på den ene jenta. Det til tross for at Andersen selv sier han vurderte om han skulle kaste vekk kniven når han fikk den av Viggo.

- Hvordan en person kan motta en kniv under sånne omstendigheter og så ikke kvitte seg med den, det et er en gåte. At han ikke stakk Viggo, det er å forstå, men at han ikke forsøkte å hive kniven så langt vekk som mulig er om ikke annet forferdelig vanskelig å fatte, sa Fegran.

Han mente allikevel at hans klient ikke kunne dømmes for overlagt drap. Både fordi han følte seg truet av Viggo Kristiansen, og fordi han var for opprørt til å kunne foreta den rolige overveielse som Fegran mener straffeloven krever for at noen skal kunne dømmes for overlagt drap.

Når det gjelder overgepene de tiltalte skal ha begått mot jentene før drapet, mener Fegran at Anderssen bare kan dømmes for det ene overgrepet Andersen tilstår å ha begått selv. Fegran beskriver Andersen som en 'uinteressert tilskuer' til de andre overgrepene, og hevder at han ikke hadde noen rettslig plikt til å gripe inn.