SEKSJONSSJEF I NAV: Magne Fladby sier til Dagbladet at de avslører like mange saker som før, men at beløpene er større. Foto: Brede Lie Reime/Dagbladet.
SEKSJONSSJEF I NAV: Magne Fladby sier til Dagbladet at de avslører like mange saker som før, men at beløpene er større. Foto: Brede Lie Reime/Dagbladet.Vis mer

Ti av Norges verste trygdesvindelsaker

Samfunnet loppes for 6 milliarder kroner årlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ifølge en rapport fra Proba Samfunnsanalyse svindles det for omlag 6 milliarder kroner årlig i dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. 

- Dette er et høyt beløp, som vi må ta svært alvorlig, sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt til Dagbladet i anledning rapporten.

Dagbladet har fått NAV til å se på noen av de verste trygdesvindlene utført av enkeltpersoner de siste årene. De ti sakene har alene kostet samfunnet over ti millioner kroner, den mest kostbare av dem 2,7 millioner.

Dømt for to forhold Saken gjaldt en kvinne som  ble dømt til ett år og ni måneders fengsel, hvorav et år betinget, og til å tilbakebetale pengene.

Hun var tiltalt for to tilfeller av svindel. Hun hevdet seg arbeidsufør i 12 år, noe hun ikke var, og hun hevet barnetrygd for to barn i 16 år, til tross for at barna ikke var bosatt i Norge slik kvinnen hadde hevdet.

Hun tilsto begge forholdene.

Slik tar de svindlerne NAV gjør det de kan for å avsløre trygdesvindlerne, og har fire hovedmetoder for å gjøre det.

- Den viktigste er registersamkjøring. Der sjekker vi for eksempel meldekort opp mot arbeidstakerregister, og det samme gjør vi med uførepensjonister, sier seksjonssjef i ytelsesavdelingen i NAV, Magne Fladby. Vi har målrettede kontroller som er en variant av dette. På den måten avdekker vi 60 prosent av sakene.

- Den andre metoden er gjennom saksbehandlingen. 25 prosent av sakene blir avdekket ved at saksbehandlere fatter mistanke.

- De resterende sakene blir identifisert gjennom samarbeidspartnere, som politiet og skatteetaten, samt tips fra publikum.

Han understreker at NAV er klare på sin rolle, og at de ikke bedriver etterforskning.

- Det overlater vi til politiet.

Samme antall saker, større beløp - Vi har ikke avdekket flere saker i 2012 enn i 2011, men det gjelder større beløp, sier Fladby.

I saker der NAV mener en mottager har fått utbetalt mer enn vedkommende har rett på starter de en tilbakebetalingssak. Det skal imidlertid litt til før saker blir meldt til politiet.

- Vi avdekker mer enn det som meldes til politiet. Vi kjører de sakene som er av en viss størrelse, og som vi har tro på at vi kan vinne gjennom med i rettssystemet.

Snittstørrelsen i kroner og øre på de anmeldte sakene ligger på rundt 175 000 kroner.

-Høyesterett har fastslått at saker som gjelder over en ganger folketrygdens grunnbeløp (G), skal som hovedregel medføre ubetinget fengsel, sier Fladby.

En G er per i dag 82 122 kroner (blir revidert 1. mai hvert år).

Ikke aksept i befolkningen Det er klart at det ikke er aksept for trygdesvindel hos den jevne nordmann. I en undersøkelse gjennomført av Opinion i 2011, svarte i overkant av 90 prosent av de spurte at de mener det er umoralsk, usolidarisk, og kan likestilles med tyveri.     

På et generelt spørsmål om hvorvidt de mener trygdesvindel er alvorlig, svarer hele 85 prosent «ja», 12 prosent «vet ikke», og kun 1 prosent «nei».  

Undersøkelsen tyder på at lav aksept for trygdesvindel i samfunnet generelt, men som med annen kriminalitet finnes det unntak.

- Det vi har sett er at det har blitt en ukultur i enkelte grupperinger, som drosjesaken i Oslo var et eksempel på, sier Fladby.

- Jeg ønsker en endring i holdningene. - Vi skal gjøre det mer utrygt å svindle, for fellesskapets skyld og også for de ærlige trygdemottakernes skyld, sier Anniken Huitfeldt (AP) på telefon fra Arbeiderpartiets landsmøte.

Arbeidsministeren mener at det handler om å forsvare den tillitsbaserte modellen som det norske velferdssystemet i stor grad bygger på.

- Jeg ønsker en endring i holdningene, at folk skal ha samme forhold til økonomisk kriminalitet som annen kriminalitet. Dette er felles verdier, og vi vil at folk skal melde fra i samme grad.

- Truer trygdesvindelen den tillitsbasert modellen?

- Helt klart. Derfor så må vi jo ta det veldig på alvor. Folk betaler jo skatt, og vi må passe på at folk ikke svindler på disse ordningene.

NAV leverte 2. april en rapport til arbeidsdepartementet med forslag til tiltak for å bekjempe trygdesvindel. Denne rapporten er foreløpig unntatt offentligheten, men mye er allerede gjort for å luke ut misbrukerne.

- Det er viktig å gjennomgå hvordan personvernet brukes på enkelte områder i Norge. Det er et eksempel på en person som var utvist fra landet, men som mottok nødhjelp fra NAV. NAV hadde taushetsplikt overfor politiet og kunne ikke gi videre viktig informasjon. Slik kan det ikke være. Vi har allerede endret på reglene for taushetsplikt. Politiets utlendingsenhet melder nå ifra til Nav, slik at dersom en person som er utvist søker, så vet de allerede om det, forteller arbeidsministeren.

Dessuten digitalisers registrene til NAV. Moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten er et av de aller største IKT-programmene i offentlig sektor. Det gjør registersamkjøringen med blant annet skatteetaten langt enklere.

- Nå får vi alt over på IKT. Teknologien gjør det enklere enn før å avdekke misbruk.