Ti grunner til aksjekjøp nå

Dagens aksjemarked gir en god kjøpsanledning, mener Salomon Smith Barney. De ramser opp ti grunner til å kjøpe aksjer nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den amerikanske investeringsbanken Salomon Smith Barney følger opp feiringen av 4. juli i USA med et festskrift der kundene presenteres for «10 grunner til hvorfor du skal ta fordel av dagens markedsmuligheter».

Ifølge investeringsbankens analyseavdeling er det stor forvirring blant investorene etter de seneste månedenes kursfall. Salomon Smith Barney skriver i analysenotatet:

- Hvis du lurer på hvilken retning du skal ta, vil vi hjelpe deg til å kapitalisere på de markedsmulighetene som nå er tilgjengelig. Etter vår mening gir den usikkerheten som råder i aksjemarkedet en slik mulighet. Vi mener det er en rekke fundamentale, økonomiske og historiske grunner til å kjøpe aksjer i dette utfordrende klimaet.

Dette er de 10 grunnene Salomon Smith Barney anfører:

1. Sentralbanken er på din side

I årets seks første måneder har sentralbanken - Federal Reserve - kuttet renten seks ganger med til sammen 275 basispunkter. Historisk sett lover disse rentekuttene godt for aksjemarkedene. I løpet av de seneste 30 årene har den påfølgende 12 måneders oppgangen for de viktigste indeksene i gjennomsnitt vært over 20 prosent.

2. Skattelette og tilbakebetaling av skatt

Fersk lovgivning vil sørge for at 38,4 milliarder dollar distribueres til skattebetalerne innen utgangen av tredje kvartal 2001. Denne engangsutbetalingen vil bli fulgt opp av permanente skattekutt, noe som indikerer et økt forbruk. Denne finanspolitiske stimulansen ventes å presse realøkonomisk vekst over 3 prosent i andre halvår i år, og videre til nærmere 4 prosent i første halvår 2002.

3. Den økonomiske gjeninnhentingen styrkes

Salomon Smith Barney tror kombinasjonen av pengepolitiske og finanspolitiske stimulanser, hvis effekter så vidt har begynt å merkes i økonomien, vil løfte forbrukernes fremtidstro, opprettholde nivået på det private forbruket og til sist gjenopplive kapitalinvesteringene. Dette bør føre til økt vekst i selskapsinntjeningen og gi fornyet investeringslyst i egenkapitalmarkedet.

4. Inflasjon er ikke et problem

Investeringsbanken tror at mangelen på markedsmakt i mange sektorer, lettere tilgang på arbeidskraft og relativt lav kapasitetsutnyttelse i en rekke industrier indikerer et avdempet inflasjonsnivå. Analytikerne i Salomon er enige med sentralbanksjef Alan Greenspan i hans vurdering av inflasjonen som for øyeblikket «ikke er en problemstilling».

5. Deflasjon er ikke et alternativ

En stor del av nedgangen i aksjemarkedene kan tilskrives frykt for at den økonomiske nedkjølingen vil akselerere og ende opp som en mer alvorlig nedgang. Selv om denne deflasjonsfrykten ikke er helt uten grunnlag glemmes et viktig faktum: Overdreven økonomisk svakhet hjelper ingen og skader alle. Salomon Smith Barney tror Fed og kongressen er klar over dette, og tror de vil treffe de nødvendige tiltak for å hindre en slik utvikling.

6. Rik kapitaltilgang

Per i dag er det rundt 2.000 milliarder dollar i pengemarkedsfond. Relativt sett i forhold til aksjemarkedet, er pengemarkedsfondene på sitt høyeste nivå på 25 år. Lavere korte renter bør motivere disse pengene til å søke eiendeler som gir høyere avkastning, fremholdes det.

7. Økt selskapsinntjening på vei

Endringer i analytikernes inntjeningsestimater maler et bilde av at en periode med nedgang nå er i ferd med å vise bedring. Oppjusteringene av estimater er økende fra lave nivåer, samtidig som de negative resultatmeldingene topper ut. Den amerikanske investeringsbanken tror dette er begynnelsen på en positiv trend for selskapsinntjeningen.

8. Et vanskelig marked skaper gode muligheter

Et volatilt aksjemarked skaper muligheter for investorer til å kjøpe aksjer av høy kvalitet som påvirkes av kortsiktige krefter som er uviktige for den langsiktige suksessen og levedyktigheten til det underliggende selskapet. Irrasjonell oppstemthet (irrational exuberance) på toppen følges ofte av ulogisk frykt (illogical apprehension) på bunn.

9. Langsiktige markedsdrivere er intakte

Solomon Smith Barney tror at de langsiktige driverne fra det seneste tiårets bull-marked fortsatt er tilstede. Sekulære trender i produktivitet og globalisering fremstår som uendrede, samtidig som kapitalmarkedene forsetter å funksjonere effektivt. Disse katalysatorene er tilstede og vil motivere til fortsatt teknologisk innovasjon og økonomisk vekst. I tillegg vil ustoppelige demografiske endringer favorisere ytterligere kapitaloppbygging.

10. Investér i historiens styrke

I sluttanalysen vet seriøse investorer hva historien bekrefter. Over tid bør aksjer generere den høyeste avkastningen sammenlignet med liknende investeringsmuligheter. I tillegg er investeringsstrategier som forsøker å time aksjemarkedet meningsløse. De virker til og med mot sin hensikt, mener Salomon Smith Barney.

Avslutningsvis kan vi bemerke at en del av punktene som Salomon Smith Barney ramser opp strengt tatt er USA-spesifikke. Siden utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet i aller høyeste grad styrer utviklingen ellers i verden, inkludert Oslo Børs, så vil denne type råd fra en sværing som amerikanske Salomon Smith Barney også bety noe for vårt eget lille aksjemarked.