Tidde om sykehus-skandale

Rikstrygdeverket og Fylkestrygdekontoret i Oslo har i en årrekke vært kritiske til at løsemiddelskadde får psykiske diagnoser fra Sykehuset Telemark. Likevel har de ikke slått alarm.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fylkestrygdekontoret i Oslo behandler saker som gjelder godkjennelse av yrkessykdommer for hele landet, der det er satt fram krav om for eksempel menerstatning eller uførepensjon.

Kjent med problemene

Både Fylkestrygdekontoret i Oslo og Rikstrygdeverket uttaler til Dagbladet at de har vært kjent med problematikken som Dagbladet har omtalt de siste dagene.

-  Vi konstaterte for flere år siden at de funn av psykisk sykdom som ble påvist ved nevropsykologisk testing ved Sykehuset i Telemark HF, var omstridt. Fylkestrygdekontoret har derfor ikke brukt denne type funn som avslagsgrunn. Funn av psykisk sykdom på bakgrunn av nevropsykologisk testing ved dette sykehuset synes dermed ikke å ha ledet til noe tap av rettigheter ved fylkestrygdekontorets behandling, sier fagansvarlig for yrkesskader og yrkessykdom i Rikstrygdeverket, Dag Melleby, til Dagbladet.

Kunne slått alarm

I rundskriv har Rikstrygdeverket lagt til grunn at alle yrkessykdommer skal utredes ved yrkesmedisinske avdelinger i den helseregion pasienten tilhører. Rikstrygdeverket begrunner dette med at utredning av løsemiddelskade kvalitetsmessig krever tverrfaglig kompetanse, og at det i hver helseregion bare finnes ett yrkesmedisinsk miljø.

I så måte har Rikstrygdeverket lagt til rette for at mulig løsemiddelskadde blir utredet på Sykehuset Telemark, til tross for at de er sterkt kritiske til hvordan sykehuset har behandlet denne pasientgruppa.

-  Hvorfor slo dere ikke heller alarm?

 FIKK AVSLAG:  Løsemiddelskadde Oddvar Myhre (58) har kjempet en hard kamp siden Sykehuset Telemark feilaktig stemplet ham som sinnslidende. - Jeg velger å stå fram i avisa, slik at andre ikke havner i samme situasjon, sier han. Foto: Fred Arthur Asdal
FIKK AVSLAG: Løsemiddelskadde Oddvar Myhre (58) har kjempet en hard kamp siden Sykehuset Telemark feilaktig stemplet ham som sinnslidende. - Jeg velger å stå fram i avisa, slik at andre ikke havner i samme situasjon, sier han. Foto: Fred Arthur Asdal Vis mer

-  Det er så mange ulike vurderinger ute og går, og som nevnt er dette et tverrfaglig kompetanseområde hvor vi må trekke veksler på tverrfagligheten i det medisinske miljøet. Det er ikke matematikk i dette, og det er gråsoner her. Vi er opptatt av å få korrekt resultat, og Fylkestrygdekontoret har ikke tatt hensyn til de psykiske diagnosene fra Sykehuset Telemark når de har vurdert slike saker.

-  Langt ifra alle saker havner hos Fylkestrygdekontoret. Samtidig har dere anmodet trygdekontor om å sende pasienter til utredning på Sykehuset Telemark. Har dere ikke hatt mulighet til å slå alarm?

Andre tiltak

-  Jo, vi som alle andre har mulighet til å slå alarm. Det vi har gjort, er at vi har jobbet med utfordringer knyttet til denne problemstillingen, blant annet gjennom fagsamlinger og opplæringstiltak i etaten.

-  Burde dere slått alarm i denne saken?

-  Det kan ikke jeg ta endelig standpunkt til, sier Dag Melleby i Rikstrygdeverket.

Oddvar (58) fikk feil diagnose - måtte ordne opp selv

Løsemiddelskadde Oddvar Myhre (58) møtte veggen hos trygdekontoret i Kristiansand. De tok utredningen fra Sykehuset Telemark på alvor.

Fra 1962 var Myhre jevnlig eksponert for løsemidler gjennom arbeid med maling, sandblåsing, overflatebehandling av golv og arbeid i Nordsjøen.

I dag sliter han med dårlig hukommelse, konsentrasjon, svimmelhet og trøtthet, som så mange andre løsemiddelskadde. Men Sykehuset Telemark mente han var psykisk syk, med depresjoner, angst og panikklidelser. Derfor ble det vanskelig å få godkjent sykdommen som en yrkessykdom.

-  Jeg ble møtt med en kynisk, arrogant og nedlatende holdning, sier 58-åringen.

-  Trygdekontoret nektet å hente inn ny uttalelse fra Rikshospitalet. Da brukte jeg av mine egne penger og lot meg utrede på St. Olavs Hospital, sier han.

Først da snudde trygdekontoret og hentet uttalelse også fra Rikshospitalet.

Nå har Oddvar Myhre uttalelser fra både St. Olav og Rikshospitalet som konkluderer med at han er løsemiddelskadd. I tillegg har han uttalelse fra en spesialist i psykiatri, som tilbakeviser at han er psykisk syk.

Millionkrav

Nå skal saken hans vurderes på nytt hos Fylkestrygdekontoret i Oslo. Til forskjell fra dem som har slått seg til ro med sin psykiske diagnose fra Sykehuset Telemark, har Myhre gode muligheter til å få oppfylt sine rettigheter.

-  Jeg har beregnet kravet hans til en million kroner. Det er allerede sendt til forsikringsselskapet, sier advokat Kjell Inge Ambjørndalen.

Advokaten er leder for Arbeidsmiljøskaddes landsforenings fagråd, og har hatt 10- 15 saker hvor klienten har fått feil diagnose fra Sykehuset Telemark.

Varselbrev

Fagrådet har laget en egen perm over saker hvor denne omstridte psykologen er involvert. Hans diagnoser er meget sammenfallende.

-   Vi har også laget et standardbrev som vi sender til trygdekontorene. Vi ber dem se bort ifra vurderingene som er gjort på yrkesmedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark. Et slikt varsel har også Fylkestrygdekontoret i Oslo fått, sier Kjell Inge Ambjørndalen.

-  De fleste som har vært utredet hos oss, har nok fått en riktig diagnose, framholder seksjonsoverlege Trude K. Fossum ved Sykehuset Telemark.